To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, opolski, Karłowice

Lokal użytkowy na sprzedaż Karłowice,

45 m2
57 000 PLN 1 267 zł/m2
Opis
Do sprzedaży lokal użytkowy nr 2 (pow.użytkowa 45,46m2) zlokalizowany pod adresem Karłowice ul. Kolejowa 20, gmina Popielów, powiat opolski, województwie opolskie. Księga wieczysta nr OP1B/00005769/5 Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi: jednym pomieszczeniem w piwnicy tego budynku oraz trzema pomieszczeniami w budynku gospodarczym. Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz urządzeń i w prawie własności gruntu. Dostęp do lokalu jest niezależny – wejście od frontu budynku. Lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń, korytarza, łazienki oraz WC.  Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem gospodarczym wybudowany w około 1930 r. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną. Budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację elektryczną. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „1MU”, stanowiącym tereny zabudowy mieszkalno-usługowej. (W gruncie działki 225 znajduje się infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A. - ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności  przesyłu o pow. 37,04m2.) W dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości, zgodnie z zaświadczeniem Starosty Opolskiego z dnia 04.03.2019r. GN.6825.103.2019.AG potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu. Przez Karłowice przebiega droga powiatowa 1348 O. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się niska zabudowa wielorodzinna oraz mieszkalno-gospodarcza.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej, będącej jedną z głównych ulic wsi Karłowice. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Region Pionu Infrastruktury w Katowicach Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 27.10.2021 roku. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 10.30, aukcja rozpocznie się o godzinie 11.00 w pokoju nr 434. Cena wywoławcza netto: 57 000,00 zł Minimalne Postąpienie: 600,00 zł Wadium: 5 700,00 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Postępowań. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 25.10.2021r. przy czym, jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Karłowice ul. Kolejowa 20 lokal użytkowy nr 2”. UWAGA – wadium: 1) złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych, po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 77/402 28 97, 508 339 674) począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 25.10.2021r. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie: NIERUCHOMOSCI POCZTY POLSKIEJ oraz pod numerami telefonów: 32 253 23 49 oraz 519 034 724.
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Liczba pomieszczeń:
2
Powierzchnia całkowita:
45 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: opolski gmina: Popielów miejscowość: Karłowice