Lokal użytkowy 4978,0m2, Włocławek, Stefana Okrzei
5 760 000 zł 1 157,09 zł/m2

POWIERZCHNIA

4978,00 m2

PRZEZNACZENIE

inne

PIĘTRO

parter / 3

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAKU PRZY UL. OKRZEI 64 Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 64 i ul. Kościuszki 30, stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/18, 22/1, 27/1 (obręb Włocławek KM 43), o łącznej powierzchni 0,3505 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 046401_1.04320.21/4.1_BUD, o powierzchni użytkowej wynoszącej 4 978,25 m2, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/000pokaż telefon. W dalszej części niniejszych Warunków powyższa nieruchomość gruntowa i budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”. Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 5 760 000 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu. Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać: a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724pokaż telefon; b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub . Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000pokaż telefon, NIP: 525-pokaż telefon, REGON: 016pokaż telefon, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25pokaż telefon zł, infolinia: 800pokaż telefon. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Włocławek ul. Okrzei 64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".
Numer oferty: LS734
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Włodzimierz Giziński
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Włocławek, Stefana Okrzei

Podobne nieruchomości