Lokal użytkowy na sprzedaż Słupsk - 1040,63 m2

Cena 404 750 388,95 zł/m2
Oblicz ratę z

Więcej informacji

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Tomasza Szpila, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków handlowo – usługowych o powierzchni użytkowej 1.040,63 m2, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1063, 1064, 1065, o łącznej pow. 1.223,00 m2, obręb 0013, położonej w Słupsku przy ul. Długiej 34 w województwie pomorskim, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/000pokaż telefon, szczegółowo opisanej w „Operacie szacunkowym” z dnia 24 sierpnia 2017 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 50% wartości oszacowania, tj. kwotę 404.750,00 zł (słownie: czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) brutto. Ogólne warunki sprzedaży: 1. Przedmiot sprzedaży stanowi opisane powyżej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków handlowo – usługowych. 2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Tomasz Szpil KW nr SL1S/000pokaż telefon”. 3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości Tomasza Szpila w upadłości w Santander BP S.A. 46 1090 25pokaż telefon. 4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka lub odstąpienia przez niego od sprzedaży. 5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej. 6. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, tel. 61-6pokaż telefon od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka www.kancelariagrenda.pl. Kontakt: Syndyk Łukasz Grenda tel: 61-6pokaż telefon
Numer oferty: 6430/3186/OOS
Zwiń
Kategoria:
Lokale użytkowe na sprzedaż
Lokalizacja:
Słupsk
Cena:

404 750 zł

Cena za m2
388,95 zł/m2
Przeznaczenie:
handel, usługi
Powierzchnia całkowita:
1040,63 m2
Powierzchnia działki:
1 223 m2
Lokalizacja:
województwo: Pomorskie powiat: Słupsk gmina: Słupsk miejscowość: Słupsk

Mapa

Podobne nieruchomości

Reklama