To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Płock

Lokal użytkowy na sprzedaż Płock, Bielska

2071,36 m2
2 403 750 PLN 1 160 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego upadłego - Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w upadłości likwidacyjnej, ulica Bielska 58, 09-400 Płock, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 15.01.2018 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Ryszarda Wyszogrodzkiego wraz z aneksem z dnia 21.08.2018 r.; II. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe: 1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Płocku przy ulicy Bielskiej 58 oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,6366 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PL1P/00070221/1. Nieruchomość zabudowana jest: - pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 1 o powierzchni użytkowej 174,82 m? - pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 2 o powierzchni użytkowej 278,42 m? - stacją kontroli pojazdów 1 o powierzchni użytkowej 75,55 m? - stacją kontroli pojazdów 2 o powierzchni użytkowej 197,97 m? - komórką o powierzchni użytkowej 33.35 m? - magazynem 1 o powierzchni użytkowej 439,25 m? - magazynem 2 o powierzchni użytkowej 195,77 m? - magazynem 3 o powierzchni użytkowej 121,06 m? - wiatą o powierzchni użytkowej 74,13 m? - budynkiem biurowo – socjalnym o powierzchni użytkowej 163,30 m? - budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 68,66 m? - budynkiem magazynowo – biurowym o powierzchni użytkowej 159,61 m? - budynkiem wystawienniczym o powierzchni użytkowej 89,47 m?. Minimalna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.403.750,00 zł (dwa miliony czterysta trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto. 2. Ruchomości w postaci materiałów budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń warsztatowych, urządzeń i materiałów samochodowych, mebli biurowych, urządzeń biurowych, materiałów i urządzeń różnych oraz udziałów prawie własności hal przenośnych. Minimalna cena sprzedaży ruchomości wynosi 174.726,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych) netto. III. Cena minimalna przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.578.476,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%); IV. Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 91 1940 1076 3178 3080 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). V. Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sadu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 23 października 2019 r. o godzinie 9.00 w sali nr 111. VI. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326 lub drogą elektroniczną pod adresem piotr-kubera@wp.pl. Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2071,36 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Płock gmina: Płock miejscowość: Płock ulica: Bielska

Podobne oferty w tej lokalizacji