To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, nyski, Paczków

Lokal użytkowy na sprzedaż Paczków, Pocztowa

1158 m2
761 266 PLN 657 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 489 734,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości położonej w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11 Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 434/3, k.m. 1, obręb 0001, o pow. 0,2334 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. - budynek administracyjno-biurowy o pow. użytkowej 409,60 m2, - budynek RDR + Łącznik o pow. użytkowej 470,53 m2, - budynek warsztatowo-socjalny o pow. użytkowej 89,60 m2, - budynek warsztatowo-garażowy o pow. użytkowej 189,10 m2, - ogrodzenie, plac manewrowy Nieruchomość położona jest w Paczkowie, przy ul. Pocztowej nr. 11 w powiecie nyskim, w województwie opolskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1N/00031484/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 761 266, 00 PLN netto, (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wynosi 76 127,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem zł. 00/100). Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 27.09.2021 r. do godz. 8:00, do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3, 45-052 Opole. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 27.09.2021 r., o godz. 9:00 w siedzibie Spółki Oddziału Opole przy ul. Waryńskiego nr 1 (pokój nr 308). Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77 889 75 44, kom. 516 110 178 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 2, w dni robocze od 02.09.2021 r. do 24.09.2021 r. (pn.-czw. od godz. od 8:00 - 14:00; pt. od godz. 8:00 - 13:00). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronach internetowych: www.tauron-dystrybucja.pl oraz www.tauron-nieruchomosci.pl Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5932 Szczegółowe informacje o przedmiocie postępowania ofertowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5933 Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania ofertowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5934 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5935 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 77 889 75 44 miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 158 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Nyski gmina: Paczków miejscowość: Paczków ulica: Pocztowa

Podobne oferty w tej lokalizacji