To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Opole

Lokal użytkowy na sprzedaż Opole, Aleja Przyjaźni

2791,45 m2
1 118 400 PLN 401 zł/m2
Opis
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI informuje o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonych w Opolu przy Alei Przyjaźni 59 organizowanej na łamach Gazety Wyborczej (emisja dn. 22.01.2019r. wydanie ogólnopolskie) Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (KW OP1O/00076606/6) i prawo własności budynków i budowli, w tym: - Działka niezabudowana nr 5/25 o pow.: 563m2 - Działka zabudowana nr 5/41 o pow.: 5.458m2, na której zlokalizowane są: budynek magazynowy z budynkiem montażu o powierzchni użytkowej: 1.060m2 budynek mieszkalny (2 lokale) o powierzchni użytkowej: 179,45m2 budynek garaży o powierzchni: 102m2 budynek mieszkalny (3 lokale) o łącznej powierzchni użytkowej: ~150m2 budynek magazynowo usługowy o powierzchni użytkowej: 1.300m2 za łączną cenę nie niższą niż: 1.118.400,00zł. netto plus należny podatek VAT co stanowi 40% wartości oszacowania Sprzedaż ww. nieruchomości powoduje konieczność ustanowienia służebności dojazdu i dojścia do obiektów zlokalizowanych na działkach sąsiednich. 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 602 154 063 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl Regulamin sprzedaży i operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl 2. Oferty pisemne składać należy w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży na adres: Syndyk masy upadłości PHU TOMMI Czesław Włodarczyk Sp. Jawna, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113, z adnotacją: ”Oferta zakupu nieruchomości” PHU TOMMI Sp. Jawna - KW OP1O/00076606/6. 3. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży na konto masy upadłości nr: 75 1500 1894 1218 9003 7087 0000 w kwocie: 110.000,00zł. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza w Postanowieniu w przedmiocie wyrażenia zgody syndykowi masy upadłości na sprzedaż nieruchomości ww. oferentowi. 4. Oferent do oferty, pod rygorem jej odrzucenia poza dowodem wpłaty wadium, winien dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży z informacją, iż nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży. 5. Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób fizycznych do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu, który składa ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży. 6. Koszty notarialne zbycia nieruchomości ponosi wyłącznie nabywca (oferent). 7. Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 70? §2 Kodeksu Cywilnego. 8. Syndyk zastrzega sobie pierwszeństwo wyboru Kancelarii Notarialnej dla zawarcia aktu notarialnego. 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: P.H.U. TOMMI Czesław Włodarczyk Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej tel: 602 154 063 kancelariasyndyka1@interia.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2791,45 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opole gmina: Opole miejscowość: Opole ulica: Aleja Przyjaźni

Podobne oferty w tej lokalizacji