To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Łódź

Lokal użytkowy na sprzedaż Łódź, Prezydenta Franklina Delano Roosevelta

2803,10 m2
7 952 115 PLN 2 837 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM (TRYB UPROSZCZONY) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. ROOSEVELTA 18 Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi 90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2 Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż: Rodzaj nieruchomości : nieruchomość gruntowa zabudowana Adres nieruchomości : Łódź, ul. Roosevelta 18 Oznaczenie nieruchomości : - księga wieczysta KW nr LD1M/00005432/6 - działka o powierzchni 1 209 m2 - działka nr 394, obręb S-06 Naniesienia : budynek – Kartoteka Budynków ŁOG nr 1657, obręb S-06 Cena nieruchomości oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT Cena nieruchomości : 7 952 115 złotych, (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. Termin i miejsce składania ofert Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 07.11.2019 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - sprzedaż nieruchomości Łódź ul. Roosevelta 18. Nie otwierać przed 08.11.2019 r. godz. 12:00”. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, 90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2, Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której I Oddział ZUS w Łodzi ofertę faktycznie otrzymał. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, 90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2, pokój nr 1112B. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2019 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy I Oddziału ZUS w Łodzi: 80 1020 5590 0000 0102 9170 7011 w tytule przelewu należy umieścić adnotację: „Wadium – sprzedaż nieruchomości Łódź ul. Roosevelta 18”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem ofert, tj. do dnia 08.11.2019 r. do godz. 12:00, przedłożyć w siedzibie I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, pokój nr 807, dowód wniesienia wadium. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku I Oddziału ZUS w Łodzi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu zostanie to uznane za uchylenie się od zawarcia umowy i za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora przetargu od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z Regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.zus.pl oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, pokój nr 807, w godzinach pracy urzędu. Informacje dodatkowe : 1. Z uwagi na wartość nieruchomości, jej sprzedaż wymaga uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zawarcie umowy sprzedaży przez organizatora przetargu będzie możliwe po uzyskaniu takiej zgody. 2. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po wyrażeniu zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze Gminy Łódź objętym rewitalizacją i z mocy art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Gminie Łódź przysługuje prawo pierwokupu, na zasadach określonych w ww. ustawie. Ponadto na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 2363) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez Gminę i przez KZN . Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2421 Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych tel: 42 638 22 30 bogumila.karbowiak@zus.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2803,10 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Łódź gmina: Łódź miejscowość: Łódź ulica: Prezydenta Franklina Delano Roosevelta

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 71m2 biuro Warszawa, Śródmieście
biuro Warszawa, Śródmieście

Wyjątkowe 2-pokojowe mieszkanie w kamienicy przy Placu Trzech Krzyży. Lokal o pow. 71 m2 mieści się na piątej kondygnacji w 6-piętrowej kamienicy z windą z 1932 roku. Idealne na działalność gospodar...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 220 000 zł
71 m2 3 17 183 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 179m2 biuro Warszawa, Mokotów
biuro Warszawa, Mokotów

Dwupoziomowy klimatyzowany 8-pokojowy lokal (178 m2) zlokalizowany na 5. piętrze w całodobowo chronionym budynku apartamentowo-biurowym przy ul. Sobieskiego na Dolnym Mokotowie. W budynku są dwie wind...

biuro na sprzedaż, Warszawa
2 000 000 zł 1 880 000 zł
178,50 m2 8 10 532 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 750m2 punkt handlowy Warszawa, Praga-Południe
punkt handlowy Warszawa, Praga-Południe

Duży lokal na parterze budynku, osobne wejście bezpośrednio z ulicy. Stan deweloperski, powierzchnia 750 m2. Wszystkie media, wentylacja. W niektórych pomieszczeniach są umywalki. W lokalu jest miska ...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
3 300 000 zł
750 m2 12 4 400 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 128m2 biuro Warszawa, Mokotów
biuro Warszawa, Mokotów

Lokal użytkowy / mieszkalny położony jest na parterze budynku wielorodzinnego. Składa się z trzech pokoi, recepcji / hallu , kuchni i WC o łącznej powierzchni użytkowej 121,3 m kw oraz werandy o powi...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 153 000 zł
128,21 m2 3 8 993 zł/m2