Lokal użytkowy 131,63m2, Jaworzno, Energetyków
72 000 zł 546,99 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

131,63 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Spółka TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno, NIP 632-pokaż telefon, REGON 276pokaż telefon, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000pokaż telefon przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całości ZAPRASZA do złożenia dokumentów przetargowych na zakup: prawa własności niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 17 usytuowanego w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego położonego w Jaworznie przy ul. Energetyków 12 składającego się z: 1) korytarza o pow. użytkowej 7,88 m2 2) magazynku o pow. użytkowej 2,02 m2 3) WC o pow. użytkowej 3,63 m2 4) magazynu o pow. użytkowej 31,59 m2 5) pomieszczenia o powierzchni 73,38m2 6) pomieszczenia o pow. użytkowej 13,13 m2 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 131,63 m2 wraz z udziałem wynoszącym 147pokaż telefon cz. prawa własności działki o nr ewidencyjnym 28/8 o łącznej powierzchni 754m2, obręb 165 miasta Jaworzna oraz prawie własności w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1J/0019568/6. Współrzędne GPS – N: 50°12’55.07”; E: 19°13’24.16” Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 12.10.2020 r. do godziny 14:00 Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 15.10.2020 r. o godz. 9:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661pokaż telefon od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 8.10.2020 r. Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomosci.pl. Kontakt: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna tel: 661pokaż telefon
Numer oferty: 1766/3186/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jaworzno, Energetyków

Podobne nieruchomości