Działka 16600,0m2, Zielonki-Parcela, Zielonki
3 600 000 zł 216,87 zł/m2

POWIERZCHNIA

16 600 m2

RODZAJ DZIAŁKI

siedliskowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Atrakcyjna działka siedliskowa położona w niedalekiej odległości od Warszawy, w obrębie Starych Babic. Działka w kształcie regularnego prostokąta, niezabudowana, niezadrzewiona, nie porośnięta krzewami. Dostęp do mediów, (prąd, gaz, woda, kanalizacja). bezpośrednio w drodze przylegającej do działki. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje MPZP, który stanowi co następuje: § 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MR i MR1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa (budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej w formie budynków wolnostojących i zabudowa gospodarcza związana z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym obiekty skupu, magazynowania, przetwórstwa i dystrybucji artykułów rolniczych oraz związane z hodowlą jak stajnie z ujeżdżalniami); 2) przeznaczenie dopuszczalne: b) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, c) parkingi , budynki gospodarcze i garaże niezbędne do obsługi terenów; 4) maksymalna wysokość zabudowy -11,5 m (2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja poddasza użytkowego) przy zastosowaniu dachów o nachyleniu połaci 20o -60o , dla dachów płaskich - maksymalna wysokość zabudowy 8 m (2 kondygnacje nadziemne), c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%, d) wskaźnik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,5, e) wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 1,0; Właściciele nie występowali o warunki zabudowy, Cena ofertowa 3 600 000 zł. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: PLM-GS-984

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Zielonki-Parcela, Zielonki

Podobne nieruchomości