To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Zgierz

Działka na sprzedaż Zgierz, Łódzka 17

2944 m2
300 000 PLN 102 zł/m2
Opis
PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZGIERZU Invest 700 sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 339/2 o pow. 2944 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/0009280 1/4. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości uczestnikom, którzy wygrają przetargi, zostanie dokonana pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez właściwą gminę. Cena wywoławcza: 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Nabywca nieruchomości w Zgierzu będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC, według stawki obowiązującej na dzień zbycia. Przetarg odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 12:00 w Warszawie w kancelarii SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń sp.j. przy Al. Róż 10 lok. 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla danej nieruchomości, na rachunek depozytowy nr 02 2490 000 5 0000 46 00 4300 446 7 na rzecz Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk, Tomasz Merta Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa tytułem „Wadium Zgierz” w terminie do 23 października 2019 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina wpływu wadium na rachunek depozytowy). Wpłata wadium zostanie potwierdzona protokołem notarialnym. Protokół z przyjęcia wadium do depozytu powinien zostać spisany niezwłocznie po wpłacie wadium, najpóźniej w dniu przetargu w godzinach 9:00-11:50 w miejscu odbycia przetargu. Istnieje możliwość podpisania protokołu w kancelarii notarialnej przed dniem przetargu, po uprzednim umówieniu terminu z kancelarią. Pełna treść ogłoszenia, w tym warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://skjlegal.pl/pl/ w zakładce Aktualności. Pozostajemy do dyspozycji pod adresem e-mail: katarzyna.boryn(małpa)skjlegal.pl, agnieszka.kuzma(małpa)skjlegal.pl oraz pod nr tel.: 022 627 32 6 0. Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu terminu, a także przeglądania dokumentów ich dotyczących udostępnianych za pośrednictwem platformy Onedrive po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności (dostępnego na https://skjlegal.pl/pl/ w zakładce Aktualności). Invest 700 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz do odwołania lub unieważnienia przetargu.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 944 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: zgierski miejscowość: Zgierz ulica: Łódzka 17

Podobne oferty w tej lokalizacji