Działka 18344,0m2, Zbrudzewo
898 856 zł 49 zł/m2

POWIERZCHNIA

18 344 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka o pow. 18344 mkw w Zbrudzewie/k Śremu. Przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (przemysł, handel, usługi, magazyny): W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1P i 2P ustala się: 1) sytuowanie budynków: a) zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, b) z uwzględnieniem obszaru wolnego od zabudowy wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, wyznaczonego na rysunku planu, c) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z istniejącej napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, 2) lokalizowanie zabudowy wolno stojącej; 3) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej; 4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 20 % powierzchni działki budowlanej; 5) maksymalną wysokość budynków – 16 m; 6) dowolną geometrię dachu; 7) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – 2000 m2; 8) zakaz wydzielania nowych dróg wewnętrznych; 4 9) możliwość: a) lokalizowania baz, składów i magazynów oraz obiektów służących prowadzeniu działalności produkcyjnej i usługowej, b) lokalizowania stacji paliw, c) realizowania kondygnacji podziemnych, d) wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej, e) lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, f) lokalizowaniabudynkówbezpośrednioprzygranicydziałek, g) wydzielanie nowych działek o powierzchni innej niż określona wpkt 7, na potrzeby lokalizowania infrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich. Bardzo dobra lokalizacja przez wzgląd na bardzo dobry dostęp do autostrady A2 (30km) i drogi wojewódzkie 434 (500m). Działka z bezpośrednim dostępem z drogi asfaltowej, widoczna z obwodnicy. Możliwość podziału na mniejsze! Cena 49 zł/mkw do negocjacji! Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 207/4174/OGS
Nr licencji zawodowej: 13356

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Zbrudzewo