To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubuskie, Żagań

Działka na sprzedaż Żagań, Żelazna

455 m2
480 000 PLN 1 055 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1287, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036190/7, o powierzchni 455 m2, położona przy ul. Żelaznej 2 w Żaganiu, zabudowana budynkiem o przeznaczeniu usługowo – mieszkalnym. Cena wywoławcza nieruchomości: 480.000,00 zł. W tym wartość nieruchomości gruntowej: 10.500,00 zł. Wadium 48.000,00 zł. Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obszarze Zespołu pałacowo – parkowego w Żaganiu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-116/1-3/A. Na nieruchomości znajduje się budynek dawnego pensjonatu, niewpisany do rejestru zabytków. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki użyteczności publicznej, teren parkowy. Z uwagi na położenie nieruchomości na terenie Zespołu pałacowo – parkowego, wpisanego do rejestru zabytków, wszelkie inwestycje w nieruchomość wymagać będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Budynek usługowy znajdujący się na nieruchomości, o powierzchni zabudowy około 234 m2, oraz powierzchni użytkowej około 582 m2 wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do preferowanej funkcji. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00036190/7. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – położenie nieruchomości w obszarze Zespołu pałacowo – parkowego w Żaganiu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 1 marca 2021 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 5 maja 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 29 października 2021 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
455 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: Żagański gmina: Żagań miejscowość: Żagań ulica: Żelazna

Podobne oferty w tej lokalizacji