To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubuskie, Żagań

Działka na sprzedaż Żagań,

245 m2
20 000 PLN 82 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1384/3, o powierzchni 245 m2 położona przy ul. Poprzecznej w Żaganiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00025645/2. Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł. Wadium 4.000,00 zł. Opis nieruchomości: Niezabudowana i niezagospodarowana nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Dostęp do nieruchomości wyłącznie pieszy – aleją ogrodową. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz ogrody działkowe. Nieruchomość bez bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZD – teren ogrodów działkowych Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00025645/2. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – Brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 7 czerwca 2021 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 sierpnia 2021 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
245 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: Żagański gmina: Żagań miejscowość: Żagań

Podobne oferty w tej lokalizacji