Działka 4800,0m2, Wyszowate, Wyszowate
260 000 zł 54,17 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 800 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż nieruchomość z prawem zabudowy w sąsiedztwie jeziora Buwełno gmina Miłki Powierzchnia: 4800m2; Kształt działki: regularny; Szerokość: ok. 32,5m; Długość: ok. 147m; Teren: zróżnicowany, ze wzniesieniem pośrodku; Odległość od jeziora: 5m; Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, piaszczysty brzeg, niewielka ilość tataraku; Działka częściowo zalesiona; Sąsiedztwo: rozproszone gospodarstwa rolne, pola, lasy, łąki i jeziora; Najbliższe zabudowania w linii prostej: ok. 350 m - 550 m; Dojazd: asfalt, następnie ok. 2,2 km gminna droga gruntowa; Ogrodzenie: brak; Okolica bardzo spokojna i malownicza; Na działce można zobaczyć m.in. bociany, bobry, sarny; Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR XXVI/119/2012 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 listopada 2012r. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest jako: UT2: u stala się teren projektowanych usług turystycznych - publicznych, związanych z obsługą turystyki wodnej; ZL: ustala się tereny istniejących lasów; Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu oznaczonego symbolem UT2 ustala się teren projektowanych usług turystycznych - publicznych , związanych z obsługą turystyki wodnej : Dla terenu o symbolu UT2 ustala się: 1) wyznacza się teren projektowanych usług turystycznych, związanych z obsługą turystyki wodnej; 2) na wyznaczonym terenie ustala się budowę: przystani wodnej, pola namiotowego, plaży, campingu; 3) ustala się parametry i wskaźniki zabudowy: a) projektowane budynki obsługujące turystykę wodną parterowe, o wysokości od poziomu terenu do kalenicy; do 6,5 m, wysokość do okapu: do 3,5 m, b) dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci do 45o, c) pokrycie: gont, dachówka w kolorze ceglastym, materiał imitujący dachówkę, trzcina, 4) tereny istniejącej zieleni przybrzeżnej podlegają ochronie; 5) planowane urządzenia gospodarki wodnej mogą być realizowane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego stosownych organów; 6) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od brzegu jeziora oraz ogrodzeń betonowych, pełnych , a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar; Dla terenu oznaczonego symbolem ZL ustala się tereny istniejących lasów: 1) ochronę istniejących lasów; 2) zakaz zabudowy; 3) zakaz zmiany przeznaczenia na inne cele; Uzbrojenie: Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1.Każda z działek budowlanych w granicach planu, przeznaczonych pod zabudowę na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. Kanalizacja sanitarna: do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników , docelowo projektowaną siecią kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną, z uwzględnieniem planowanych przepompowni ścieków, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Miłkach; Zaopatrzenie w wodę: z własnych studn i, docelowo z wodociągu komunalnego; Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko. Przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają napowietrzne linie SN 15kV. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie istniejących i projektowanych linii energetycznych musi zapewnić spełnienie wymogów Polskiej Normy PN-E-05100: 1) przewiduje się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych planem odbywać się będzie z 2 istniejących słupowych stacji transformatorowych oraz z 2 projektowanych słupowych stacji transformatorowych, zasilanych napowietrznymi lub kablowymi liniami SN 15 kV od istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV przebiegającej przez teren objęty planem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe lokalizuje się na wydzielonych działkach; 2) ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie; 3) obowiązek umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci; 4) utrzymywanie użytkowej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących i projektowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień; 6) przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu warunków przebudowy i zawarciu stosownej umowy miedzy zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białysto k; Preferuje się ogrzewanie w oparciu o własne, indywidualne źródła ciepła; Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy; Stan prawny: Księga Wieczysta: tak; Własność: tak; Określone prawo zabudowy; Lokalizacja: Gmina Miłki, W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja, Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne; Miłki ok. 3,5 km; Giżycko ok. 18 km; Spokojna malownicza okolica pomiędzy jeziorami: Buwełno i Ublik Wielki; Widok na pola, jezioro, las; Jezioro Buwełno: Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin; Powierzchnia: ok. 360 ha; głębokość: ok. 49 m; klasa czystości: II (1992); dno: kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi; brzegi: na ogół płaskie, bezleśne; roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta; ryba występująca w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak; Ublik Wielki: Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem Buwełno tworząc szlak kajakowy w kierunku jeziora Niegocin. Ryby występujące w jeziorze to leszcz, okoń, szczupak, węgorz, płoć. Atrakcje turystyczne: W promieniu kilkunastu kilometrów znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych. Rydzewo: miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest po ewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI- wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku. W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu. Bogaczewo: możliwość odpłatnego korzystania z jazdy konnej. Zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu. W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. Mikołajki: to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym; kwatera OKH w Mamerkach. Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie: położony w Puszczy Piskiej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Można tam zobaczyć zwierzęta występujące w mazurskiej kniei (jelenie, sarny, łosie, wilki, bobry, żurawie) oraz inne, rzadko występujące. Stacja Badawcza PAN w Popielnie: w stacji prowadzone są badania m.in. nad dziko żyjącym tarpanem, jeleniem i bobrem. oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: MBN-GS-738

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Wyszowate, Wyszowate

Podobne nieruchomości