To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Wrocław

Działka na sprzedaż Wrocław, gen. Stefana Grota-Roweckiego

886 m2
544 275 PLN 614 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Joannitów 14, 50-525 Wrocław, w sali nr 25J, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej pod adresem: ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego we Wrocławiu, działka nr 23/8, AM-20, obręb Wojszyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00030972/3 o powierzchni 0,0886 ha, będącej własnością dłużnika:(...). Suma oszacowania wynosi 725 700,00 zł (z VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 544 275,00 zł. Suma oszacowania oraz wywołania zawiera w sobie podatek VAT w podstawowej stawce 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 570,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. ul. Szewska 72, Wrocław: 12 1050 1575 1000 0092 3984 2199 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w terminie od 25.11.2021-09.12.2021 w godzinach 10:00-18:00 natomiast operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Kontakt bezpośredni: Imię: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk Telefon: 71 889 00 98 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
886 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wrocław miejscowość: Wrocław ulica: gen. Stefana Grota-Roweckiego

Podobne oferty w tej lokalizacji