To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Wrocław

Działka na sprzedaż Wrocław, Trzmielowicka

10656 m2
2 653 344 PLN 249 zł/m2
Opis
Trzy działki budowlane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o łącznej powierzchni 10656 m2, pod zabudowę mieszkaniową: Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 14 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN łamane przez numery porządkowe od 1 do 38 ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: a) pracownie artystyczne, b) biura, c) place zabaw, d) terenowe urządzenia sportowe, e) wody powierzchniowe, f) drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, g) obiekty do parkowania, h) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów: 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/28; 3) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dopuszcza się wyłącznie w formie obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny jednorodzinny; 4) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, nie może być większa niż 100 m2; 5) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c- h dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; 6) wydzielenia wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (Z) należy zagospodarować zielenią. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem stromym; 4) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 11; 5) powierzchnia działki budowlanej, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/33, nie może być mniejsza niż 900 m2, z zastrzeżeniem pkt 11; 6) powierzchnia działki budowlanej, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/34 i 1MN/35, nie może być mniejsza niż 800 m2, z zastrzeżeniem pkt 11; 7) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem pkt 8 i 11; 8) ustalenie, o którym mowa w pkt 7, nie obowiązuje w stosunku do działek budowlanych, do których dojazd nastąpi z terenów ulic w obrębie wydzieleń wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem (D); 9) udział obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%, z zastrzeżeniem pkt 11; 10) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 50%, z zastrzeżeniem pkt 11; KONTAKT :tel. 519 186 406 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00. Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
10 656 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wrocław gmina: Wrocław miejscowość: Wrocław ulica: Trzmielowicka

Podobne oferty w tej lokalizacji