To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Wodzisław Śląski

Działka na sprzedaż Wodzisław Śląski, Pszowska

2193 m2
210 000 PLN 96 zł/m2
Opis
Działka o pow. 2193 m 2 położona w dobrej lokalizacji (blisko do centrum Miasta) - ​- przy ul. Pszowskiej - w spokojnej i zielonej okolicy. Działka zgodnie z mpzp w znajduje się w terenach: ​ C40MN ​Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa z zastrzeżeniem pkt 3 i 4. 3) Na terenach obowiązuje zakaz realizacji: a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, b) obiektów związanych z obsługą pojazdów, c) garaży zbiorowych, d) baz samochodowych, składów. 4) Maksymalna powierzchnia zabudowy budynków usługowych nie może przekraczać 20% powierzchni działki budowlanej. 5) Na terenach: J4MN, J5MN, C37MN dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych wyłącznie w formie zabudowy szeregowej. 6) Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie z parametrami określonymi w pkt 8. 7) Na terenach dopuszcza się realizację: a) sieci infrastruktury technicznej, b) parkingów, garaży z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c, c) dróg wewnętrznych, dojazdów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, d) zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, e) obiektów pomocniczych, budynków gospodarczych. 8) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,9, b) minimalna intensywność zabudowy - 0,01, c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 45%, d) maksymalna wysokość budynków z zastrzeżeniem lit. e - 12 m; maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3, e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży, wiat, altan - 6 m; maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 30 % powierzchni działki budowlanej, g) geometria dachów: dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 450, h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. 9) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową: - wolno stojącą wynosi 600 m2 przy minimalnej szerokości frontów działek 17 m, - bliźniaczą wynosi 450 m2 przy minimalnej szerokości frontów działek 15 m, - szeregową wynosi 160 m2 przy minimalnej szerokości frontów działek 6 m, b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją od +200 do- 200. C25Z Tereny zieleni urządzonej 1) Przeznaczenie podstawowe: parki, skwery, zieleńce. 2) Przeznaczenie uzupełniające na terenach: C2ZP, C29ZP, C30ZP, C31ZP, C20ZP J2ZP, R20ZP budynki i urządzenia sportu i rekreacji, usługi gastronomii, hotelarskie, 3) Parking zbiorowy na terenie C37ZP. 4) Dopuszcza się: a) sieci infrastruktury technicznej, b) obiekty małej architektury, c) na terenach: C2ZP, C29ZP, C30ZP, C31ZP, C20ZP J2ZP, R20ZP budynki pomocnicze, wiaty, garaże za wyjątkiem garaży zbiorowych, parkingi dla potrzeb funkcji usługowej, o której mowa w pkt 2, d) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe. 5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,75, b) minimalna intensywność zabudowy - 0,01, c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 25 %, d) maksymalna wysokość budynków - 15 m z zastrzeżeniem lit. e; maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3, e) maksymalna wysokość budynków pomocniczych, garaży, altan, wiat - 6 m, f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 65 % powierzchni działki budowlanej, g) geometria dachów: dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 450, h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. 6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości z zastrzeżeniem § 59 ust.2: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości wynosi 600 m2 przy minimalnej szerokości frontów działek 17 m, b) nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do drogi z tolerancją +200 do -200. CENA DO NEGOCJACJI! ​Oferta na wyłączność - dostępna tylko u nas. ​Zapraszamy na prezentację ! DZIAŁAMY JUŻ 25 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Firma NIERUCHOMOŚCI CENTRUM pomaga w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu na zakup lub remont nieruchomości - usługa bezpłatna Opis oferty sporządzony jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanej od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Żaneta Domian (licencja nr: 18137) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 193 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: wodzisławski miejscowość: Wodzisław Śląski ulica: Pszowska

Podobne oferty w tej lokalizacji