Działka 3556,0m2, Warszawa, Włochy, Poronińska
2 750 000 zł 773,34 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 556 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka budowlana o powierzchni 3556 m2 położona w rejonie ulic: Poronińska-Patrolowa-Budki Szczęśliwickie. Teren objęty MPZP, wszystkie media w ulicy. Parametry działki - 40 na 90 m. Przybliżone odległości do arteri i komunikacji: Aleje Jerozolimskie - 1200 m, Ul. Popularna 900 m, Centrum - 8 km. Komunikacja SKM: Warszawa - Włochy (ok. 1200 m), Warszawa - Aleje Jerozolimskie (ok 800 m), WKD Warszawa - Aleje Jerozolimskie (ok. 900 m) Wyjątki z MPZP; § 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu numerem 4 i symbolem przeznaczenia U ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu: 1) przeznaczenie terenu: a) usługi nieuciążliwe, usługi związane z obsługą motoryzacji oraz obiekty produkcyjne i usługi uciążliwe, których uciążliwość nie wykracza poza teren inwestycji, b) dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych, c) dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe; 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,0 z uwzględnieniem ustaleń lit.b, b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,5 pod warunkiem, że jednym pozwoleniem na budowę jest objęty teren o powierzchni nie mniejszej niż 3500m2 oraz zrealizowano jeden z tuneli o których mowa w ustaleniach dla terenów 1KDGP i 2KD-D, łączący obszar planu z obszarem położonym po wschodniej stronie terenów kolejowych, c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%, d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%, e) maksymalna wysokość zabudowy - 12m, f) minimalna wysokość zabudowy - 4m, g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 3, h) maksymalny poziom projektowanego terenu - 33,5m, i) spadek dachu - do 10 stopni;, j) powierzchnia użytkowa nowo realizowanych lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, nie może mieć więcej niż 40% powierzchni użytkowej całego budynku, przy czym powierzchnia użytkowa tych lokali w jednym budynku nie może wynosić więcej niż 300m2 ; 3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu, dotyczącymi oznaczenia na rysunku planu - linia zabudowy, b) lokalizacja elementów zagospodarowania terenu, takich jak ogrodzenia, reklamy i znaki informacyjne, budynki i budowle, musi być zgodna z ustaleniami ogólnymi planu: §5; 4) zasady ochrony i kształtowania środowiska i przyrody zgodnie z zapisami §6; 5) zasady magazynowania i zbiórki odpadów zgodnie z zapisami §7; 6) zasady podziału na działki budowlane zgodnie z zapisami §8; 7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu zgodnie z zapisami §9 pkt 5; 8) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z zapisami §10; 9) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z zapisami §11; 10) zasady naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z zapisami §12. ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Informacje zawarte w treści ogłoszenia są oparte na informacjach uzyskanych od właściciela oferowanej nieruchomości. Nie wszystkie oferty widoczne są w internecie. Dlatego jeśli powyższa oferta nie spełnia Państwa oczekiwań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail z naszymi doradcami. Pomagamy klientom od 1990 roku. Więcej o informacji o nas uzyskasz na naszej stronie internetowej www.abra.waw.pl Gwarantujemy profesjonalną obsługę przy transakcjach kupna-sprzedaży i wynajmu. ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU! Bezpłatnie pomagamy przy uzyskaniu kredytów. Współpracujemy z notariuszami, architektami oraz firmami remontowymi. Przy obsłudze ofert sprzedaży z rynku pierwotnego nie pobieramy prowizji!
Numer oferty: ABR490575
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Stanisław Kołodziej

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Włochy, Poronińska

Podobne nieruchomości