Działka 1140,0m2, Warszawa, Wilanów, Łukasza Drewny
1 500 000 zł 1 315,79 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 140 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Warszawa Wilanów, ul. Łukasza Drewny, działka 68/1 o pow. 1140m2. (23,5m x49m) Działka w planie miejscowym osiedli Powsin Zamość ma oznaczenie U2 - tereny usług. § 97. Plan ustala dla kwartału U2: - wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1; - maksymalną wysokość zabudowy - 15m; - maksymalną ilość kondygnacji - 3; - maksymalna powierzchnia zabudowy każdego pojedynczego obiektu - 1500 m2; - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50%; - ukształtowanie linii zabudowy od strony ulic: 1KUGP (ul. Łukasza Drewny), 16KUD (ul. Zapłocie), 38KUD; - ukształtowanie pierzei usługowych od strony ulicy 1KUGP (ul. Łukasza Drewny); - obsługę komunikacyjną od strony ulic: 15KUL, 16KUD (ul. Zapłocie), 38KUD; Ustalenia szczegółowe dla terenów usług (U) § 93. W skład terenów usług wchodzą kwartały oznaczone na rysunku planu symbolami: U1, U2, U3, U4. § 94. 1. Na terenach U plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu, administracji, biur, rozrywki, gastronomii, turystyki, obsługi finansowej i hoteli. 2) W kwartałach U3, U4 plan dopuszcza: - lokalizację funkcji mieszkaniowych jako uzupełniających do funkcji usługowej od strony ulicy 5KUL; - lokalizację usług obsługi komunikacji, z wyjątkiem stacji paliw (zgodnie z ustaleniami rozdz.2, par.18). 3) Na terenach U plan wyklucza lokalizowanie funkcji mieszkalnictwa rodzinnego i zbiorowego (z wyjątkiem kwartałów U3, U4), obiektów przemysłowych, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji. § 95. Na terenach U plan nakazuje realizację potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych na działkach własnych. Zapraszam.
Numer oferty: PH475507
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Łukasz Dąbrowski

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Wilanów, Łukasza Drewny

Podobne nieruchomości