Działka 1400,0m2, Warszawa, Wawer, Marysin Wawerski
3 500 000 zł 2 500 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 400 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka z przeznaczeniem usługowym, przy dużej, ruchliwej ulicy, doskonała na prowadzenie wszelkiej działalności. /na terenie dom do rozbiórki/ PZP w trakcie uchwalania, poniżej ZAŁOŻENIA do PZP: § 43.1. Dla terenu ustala się przeznaczenie - usługi. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu : 1) ustala się zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy jako usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; 2) ustala się realizację usług z zakresu: a) administracji i biur, b) obsługi finansowej, c) handlu i gastronomii, d) motoryzacji oraz usług podstawowych; 3) zakazuje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 800 m2; 4) dopuszcza się realizację nowo projektowanej zabudowy bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną w formie zabudowy pierzejowej, dla której ustala się: a) taką samą wysokość zabudowy, b) stosowanie podobnych zewnętrznych materiałów wykończeniowych, c) stosowanie podobnego typu stolarki okiennej i drzwiowej, d) stosowanie podobnej kolorystyki ścian zewnętrznych, dachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej; 5) ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 10% dla każdej działki budowlanej, przy czym dla działek zabudowanych, które w dniu wejścia w życie planu nie spełniają tego wymogu obowiązuje zakaz dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej; 6) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,8; 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy wynoszącą - 12 m; 8) ustala się minimalną wysokośc zabudowy wynoszącą - 10 m; 3) ustala się wskaźniki parkingowe: a) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej biur i administracji, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe, b) 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej handlu i usług; 4) nakazuje się realizację stanowisk postojowych dla rowerów przy obiektach usługowych w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Piotr Sołtan (licencja nr: 3154) -------------------------- Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: SOL-GS-58308

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Wawer, Marysin Wawerski

Podobne nieruchomości