Działka 1585,0m2, Warszawa, Ursynów, Kabaty, Relak...
2 500 000 zł 1 577 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 585 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Sprzedam bezpośrednio działkę budowlaną z pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego, istnieje też możliwość zbudowania bliźniaka. Działka jest uzbrojona w prąd, wodę oraz kanalizację, ogrodzona. Dostęp do instalacji gazowej od ulicy Relaksowej. Powierzchnia działki 1585 m2, orientacyjne wymiary 40x40 m2. Wjazd na działkę z drogi publicznej (od zachodu) lub drogi prywatnej przynależnej do działki (od północy). Łącznie sprzedawana powierzchnia działki i udziału w drodze 1765 m2. Dopuszczalna funkcja mieszkalno-usługowa. Pierwsza linia zabudowy, ul. Relaksowa, Ursynów Kabaty. Dla działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, działka położona jest w strefie ekspozycji rejonu nadskarpowego MU4 Skarpy Warszawskiej. Dzięki wyznaczonemu MPZP, zawsze zachowany będzie willowy charakter okolicy, bez ryzyka uciążliwego sąsiedztwa. Dobrze skomunikowana: pieszo 1 km do metra, 100 m do przystanku autobusowego, prywatne (400 m) i publiczne szkoły. Najbliższe centrum handlowe w odległości 1,5 km samochodem. Las Kabacki 1 km od działki, Park Natoliński 1,2 km. ~ Wyciąg warunków z MPZP: § 12. Dla terenów położonych w strefie ekspozycji rejonu nadskarpowego, oznaczonych na rysunku planu symbolem MU4: 1. ustala się funkcję terenu mieszkaniowo - usługową; 2. ustala się jako dopuszczalną formę zainwestowania - ekstensywną zabudowę jednorodzinną w formie budynków jedno-rodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych (dwurodzinnych); 3. ustala się zakaz realizacji budynków wolnostojących 2-, 3-, i 4-mieszkaniowych oraz zabudowy szeregowej i atrialnej; 4. na działkach przewidzianych pod funkcje mieszkaniowe dopuszcza się realizację usług handlu, gastronomii, rzemiosła, turystyki bądź innych funkcji nieuciążliwych, na analogicznych jak dla zabudowy mieszkaniowej warunkach; 5. dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do proponowanych na rysunku planu podziałów, pod następującymi warunkami: a) nie ulegnie zmianie sposób obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej terenu, b) powierzchnia działek powstałych w wyniku podziału wtórnego nie będzie mniejsza niż: – pod zabudowę wolnostojącą - 1000m2 – pod zabudowę bliźniaczą - 1500m2 (tj. 750 m2 pod połówkę bliźniaka) 6. ustala się zakaz realizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na działce (realizacja drugiego domu mieszkalnego winna być poprzedzona wydzieleniem działki budowlanej, spełniającej warunki niniejszego planu, w bezpośredni sposób obsłużonej komunikacyjnie i inżynieryjnie); 7. ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych na 8,5 od istniejącego terenu (tj. parter plus poddasze użytkowe, zagospodarowane funkcją mieszkalną); 8. ustala się nakaz stosowania dachów wysokich o kącie nachylenia 300 - 500, krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze tradycyjnej dachówki i tynków w tonacji jasnej; 9. dla nowej zabudowy ustala się zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i garaży wolnostojących (poza bryłą budynku głównego); 10. ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych. Zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych, na podmurówce nie wyższej niż 0,5 m nad poziom terenu; 11. ustala się nakaz zachowania minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej (tj. pokrytej roślinnością na gruncie rodzimym); 12. miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo ustala się na terenie działek własnych; 13. nieprzekraczalne linie zabudowy nie wrysowane na rysunku planu ustala się jako 5m od linii rozgraniczającej ulicy. Pozostałe ściśle określone oraz nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Ursynów, Kabaty, Relaksowa 10a

Podobne nieruchomości