To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa

Działka na sprzedaż Warszawa,

1330 m2
1 729 000 PLN 1 300 zł/m2
Opis
Działka budowlana objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze MU, dla którego zgodnie z planem możliwa jest zabudowa mieszkalno-usługowa, dla budynków wielorodzinnych do 4 kondygnacji. Na działce mógłby powstać budynek o powierzchni użytkowej ok. 1500 m2 wraz z garażem podziemnym, 24 lokale mieszkalne. Dla obszarów zabudowy mieszkaniowo usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem [MU] jako przeznaczenie podstawowe ustala się mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne niskie oraz w formie aneksów przy istniejących lub projektowanych usługach oraz usługi nieuciążliwe I i II stopnia obsługi. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: 1) ograniczenie wysokości zabudowy jednorodzinnej do 2,5 kondygnacji a zabudowy wielorodzinnej do 4 kondygnacji, 2) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej w dobrym stanie technicznym, 3) zakaz lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 10 m od granicy terenów kolejowych i 20m od osi skrajnego toru, 4) możliwość lokalizowania budynków mieszkalnych wyłącznie poza bezpośrednią strefą uciążliwości od kolei tj. w odległości większej niŜ 60m od granicy terenów kolejowych, a w przypadku lokalizacji budynków w zasięgu pośredniej strefy uciążliwości od kolei, tj. w odległości mniejszej niŜ 120m od skrajnego toru, konieczne jest takie usytuowanie i rozplanowanie budynku, aby ograniczyć poziom hałasów pochodzących od komunikacji kolejowej do poziomu dopuszczalnego (np. należy stosować okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, a przynajmniej połowa pokoi w mieszkaniu musi mieć okna wychodzące na stronę budynku, przeciwną do źródła hałasu itp.), 5) zachowanie minimalnych wielkości powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną równą do czasu uzbrojenia terenu 600 m2, a po uzbrojeniu terenu 500m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i 350m2 dla zabudowy bliźniaczej, 6) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, do czasu objęcia obszaru miejską siecią kanalizacyjną, dopuszcza się realizowanie nowych obiektów opartych na indywidualnych rozwiązaniach inżynieryjnych (szczelne zbiorniki bezodpływowe) o ile ilość ścieków nie przekracza 2m3 na dobę, 7) nakaz likwidacji obiektów substandardowych,
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 330 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa gmina: Targówek miejscowość: Warszawa

Podobne oferty w tej lokalizacji