Działka 860,0m2, Uszczyn
91 000 zł 105,81 zł/m2

POWIERZCHNIA

860 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

OFERTA BEZ PROWIZJI BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną w miejscowości Uszczyn pod Piotrkowem Trybunalskim. Przykładowa działka budowlana w Uszczynie ma powierzchnię 860 metrów kwadratowych. Teren jest pięknie położony w pobliżu kompleksu leśnego. Wodę powinna podciągnąć gmina Sulejów. W sąsiedztwie działki nowa zabudowa jednorodzinna .Posiadamy na wyłączność w tej lokalizacji inne działki o różnej powierzchni. Jest możliwość wyboru optymalnej działki pod budowę wymarzonego domu. Teren jest objęty aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Podstawowe zapisy tego Planu przedstawiamy poniżej : Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się: 1) jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) zachowanie przyjętego podziału terenu na działki budowlane; 3) lokalizowanie budynków mieszkalnych równolegle do granic działek; 4) obsługę komunikacyjną działek z ulicy Rolniczej (KDL) i dróg dojazdowych (KDD); 5) przyjęcie następujących warunków dla zagospodarowania działek i zabudowy: a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii, b) zachowanie jako biologicznie czynnej min. 50% powierzchni działek i maksymalnej wartości wskaźnika intensywności zabudowy: - 0,5. c) powierzchnia zabudowy łącznie z dojściem, dojazdem i powierzchniami utwardzonymi nie może przekraczać 35% powierzchni działki, d) zagwarantować co najmniej jedno miejsce postojowe w graniach każdej działki, e) ogrodzenie działek w liniach rozgraniczających dróg, f) stosowanie ogrodzeń ażurowych o wys. do 1,80 m, przy jednoczesnym zakazie stosowania prefabrykowanych elementów betonowych, g) zachowanie utrwalonego gabarytu budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, h) zachowanie maksymalnej wysokości budynków 10 m licząc od poziomu gruntu do kalenicy, i) dopuszczenie podpiwniczenia budynków, j) utrzymanie głównych linii kalenicy na kierunku wschód - zachód dla działek przylegających dłuższym bokiem do dróg, k) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o pochyleniu od 20° do 40° z okapami nie mniejszymi jak 60 cm, l) stosowanie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną lub blachą z wykluczeniem pokrycia papą, ł) zakaz stosowania okładzin z sidingu, m) dopuszczenie do budowy obiektów uzupełniających (gospodarczo-garażowych) w bryle budynku mieszkalnego, n) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczo-garażowych w granicy nieruchomości, - parametry i wskaźniki zabudowy gospodarczo-garażowej: a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 m2 , b) wysokość budynków w kalenicy do 6 m, c) stosowanie dachów dwuspadowych i jednospadowych o kącie nachylenia 20-40°, d) krycie dachów jednolitą lub podobną kolorystyką jak na budynku mieszkalnym, o) zachowane strefy ochronnej od budynków do trasy gazociągu po 15 m od jego osi; 6) wymóg zharmonizowania wyglądu zewnętrznego budynków. § 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się: 1) przeznaczenie terenu: a) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej, jako podstawowe przeznaczenie terenu; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) ogrodzenie terenu w granicach działki, b) teren nie jest normowany akustycznie, c) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązują ustalenia zawarte w § 11, d) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia zawarte w § 12. § 11. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala się: - zieleń publiczną ogólnodostępną. Szczegóły oferty w biurze - tel. 503pokaż telefon lub 44-6pokaż telefon Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Jarosław Górny (licencja nr: 8271) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: NIG-GS-3808
Nr licencji zawodowej: 8271

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Uszczyn

Podobne nieruchomości