To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Tczew

Działka na sprzedaż Tczew, Dąbrowskiego

367 m2
799 000 PLN 2 177 zł/m2
Opis
Na sprzedaż cztery działki 134/5 134/7 135/1 137 o łącznej powierzchni 367 m2 położone w centrum miasta w Tczewie ul. Dąbrowskiego 3. Działki o nieregularnym kształcie, przypominającym literę L. Obecnie niezabudowane i nieogrodzone zw pełni uzbrojone we wszystkie media. Dla tego terenu MPZP przewidział: - Rodzaj inwestycji: obiekt usługowo - mieszkalny Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jednostka Terytorialna T15 - Stare Miasto. Przyszłe funkcje: Ustala się jako funkcję dominującą w obszarze funkcję mieszkaniową o charakterze wielorodzinnym oraz usługową o charakterze ogólnomiejskim. Ustala się jako podstawową funkcję uzupełniającą - funkcje rekreacyjne i inne mające związek ze spędzaniem wolnego czasu. Ustalenia planu:l . Zakaz lokalizowania nowych funkcji produkcyjnych ( przemysł, bazy, składy ). Zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko. Ustala się możliwość lokalizowania funkcji niemieszkalnych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla otoczenia.2.3. Strefy w ramach jednostki T15 obejmujące przedmiotową nieruchomość: 1/ W Strefie Ochrony Konserwatorskiej Starych Przedmieść wyznaczonej na rysunku planu, ustala się obowiązek zachowania i ochrony: układu urbanistycznego ulic, placów i kwartałów zabudowy, historycznych podziałów parcelacyjnych, historycznej zabudowy (obiektów znajdujących się w rejestrze i ewidencji konserwatorskiej), dopuszcza się rozbiórkę i wymianę obiektów znajdujących się w rejestrze i ewidencji konserwatorskiej tylko za zgodą WKZ, ustala się obowiązek dokonywania uzgodnień lokalizacji i dokumentacji architektonicznej dla wszystkich obiektów lokalizowanych w strefie, ustala się max wysokość zabudowy do linii okapu na wielkość wyznaczoną przez bezpośredniego sąsiada; w przypadku sąsiedztwa dwóch obiektów o różnych wysokościach, graniczną wielkość określa obiekt wyższy, ustala się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań mogących zmienić gabaryt lub charakter obiektów będących w rejestrze lub ewidencji konserwatorskiej,2.4. Ustalenia planu dla układu ulicznego 2.4.1. Zasady obsługi parkingowej Obsługa parkingowa dla osiedli mieszkaniowych powinna dążyć do zaspokojenia potrzeb mieszkańców dla docelowego orientacyjnego wskaźnika 1 stanowisko/ 1 mieszkanie (wskaźnik motorów 300 stanowisk/ 1000 mieszkańców). Dla nowych inwestorów potrzeby parkingowe powinny być zaspokojone na terenie lokalizacji. Przy tworzeniu stref wyłączonych z ruchu samochodowego konieczność zapewnienia miejsc parkingowych wokół ustanowionej strefy. Dla potrzeb usług wskaźnik programowy wynosi 10-15 stanowisk/ 100 miejsc. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych: Projekt architektoniczny dla projektowanego budynku, ze względu na położenie przedmiotowej nieruchomości w obszarze podlegającym Państwowej Służbie Ochrony Zabytków, winien być uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Gdańsku. Wymagania w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacjiZasilanie obiektu w media techniczne zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci. Dostęp i dojazd winien być uzgodniony z właściwą jednostką administrującą pasem drogowym, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Elementy rozwiązań komunikacyjnych podlegają uzgodnieniu jak w p. 3 niniejszej decyzji. LINK DO OFERTY: http://monika.nieruchomosci.pl/numer/213 Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
367 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: tczewski gmina: Tczew miejscowość: Tczew ulica: Dąbrowskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji