To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Tarnów

Działka na sprzedaż Tarnów, Kwiatkowskiego

14156 m2
4 335 000 PLN 306 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. w upadłości ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-biurowym położonej w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego (obok zajezdni) Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,4156ha, wraz z prawem własności budynku produkcyjnego o powierzchni 7.490m2, posadowionego na przedmiotowej nieruchomości, działka numer 1/286 obr. 203 Tarnów-Mościce, przy ul. Kwiatkowskiego, numer kw TR1T/00140870/8. Minimalna cena sprzedaży ww. składników wynosi 4.335.000zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100), co stanowi 75% wartości oszacowania. Pisemne oferty, zgodnie z Regulaminem konkursu, należy składać w języku polskim osobiście, przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta ZBACH” – do dnia 17.06.2021r. (decyduje data wpływu), do godziny 15.00 - na adres: na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. w upadłości, rachunek numer 02 1050 1722 1000 0090 8066 4122, z dopiskiem „WADIUM KONKURS ZBACH - sygn. akt. VIII GUp 301/19”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi w dniu 18.06.2021r. o godzinie 13.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Operat szacunkowy oraz pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, które można otrzymać w biurze Syndyka, miejscu składania ofert lub po przesłaniu zapytania na adres mail: ikb@wp.pl. Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078.Oglądać przedmiotową nieruchomość można po umówieniu się pod numerem telefonu 666-645-535. Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin konkursu można otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail: ikb@wp.pl Niepowtarzalna okazja do nabycia nieruchomości komercyjnej!
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
14 156 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Tarnów gmina: Tarnów miejscowość: Tarnów ulica: Kwiatkowskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji