To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, szydłowiecki, Szydłowiec

Działka na sprzedaż Szydłowiec,

15024 m2
373 000 PLN 25 zł/m2
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości w Szydłowcu, położonej na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00035467/0, RA1S/00035223/8 i Nr RA1S/00012058/3 oznaczoną numerami działek 1498/3, 1499/3 i 1500/3 o łącznej powierzchni 1,5024 ha – cena wywoławcza 373 000,00 zł. (brutto). Działka nr 1498/3 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez : - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej Nr 1498/2 z obrębu Szydłowiec o pow. 0,7507 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 862 m2, trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 629 m2 - budowa linii energetycznej WN 110 KV, 73 m2 - budowa linii energetycznej napowietrznej SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, budową linii energetycznej napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej. Działka nr 1499/3 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez : - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1499/2 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 491m.kw., w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 403m.kw. - linia WN 110KV, 46m.kw. - linia napowietrzna SN 15KV, Ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z: budową linii energetycznej WN 110KV, linii napowietrznej SN 15KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej Działka nr 1500/3 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez : - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1500/2 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 309 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 283 m2 - linia WN 110 KV, 34 m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, linii napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej. Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02, w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 16 kwietnia 2021 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 16 kwietnia 2021 r.). Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg, ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57. Kontakt: Urząd Miasta Szydłowiec tel: (48) 617 86 57 urzad@szydlowiec.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
15 024 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Szydłowiecki gmina: Szydłowiec miejscowość: Szydłowiec

Podobne oferty w tej lokalizacji