Działka 12187,0m2, Stalowa Wola
167,19 zł/m2 2 037 600 zł

Działka leśna na sprzedaż Stalowa Wola - 12187,0m2

167,19 zł/m2 2 037 600

POWIERZCHNIA

12 187 m2

RODZAJ DZIAŁKI

leśna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.1.2020 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI na podstawie: 1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), 2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), 3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LXXIX/1039/18 z dnia 13 września 2018 r. i Nr LXXVI/1005/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 4) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 331/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6-Hsw, Lasy Państwowe w Stalowej Woli przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego oznaczona jako działka nr 26/75 o pow. 1,2187 ha użytek Ls w całości, objęta KW TB1S/000pokaż telefon, cena wywoławcza – 2.037.600,00 zł + 23%VAT - wadium 204.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Orzeszkowej działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: UC – rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 6ZP, 7ZP - tereny zieleni urządzonej oraz w niewielkiej części 3KDW- tereny komunikacji - droga wewnętrzna. 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6-Hsw, Lasy Państwowe w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej oznaczona jako działka nr 26/95 o pow. 1,7987 ha użytek Ls w całości, objęta KW TB1S/000pokaż telefon, cena wywoławcza – 1.418.400,00 zł + 23%VAT - wadium 142.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli Etap I, działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 1Z/U – teren usług w zieleni jako funkcja podstawowa, dopuszcza się wprowadzenia funkcji towarzyszących funkcji podstawowej w postaci usług oświaty. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 7 sala nr 17, dnia 5 lipca 2021 roku godz. 9.°° Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości. - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, oryginału właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 29 czerwca 2021 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 49pokaż telefon prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Działki nr 26/75 i 26/95 obręb 6-Hsw, Lasy Państwowe zbywane są wraz z drzewostanem. W/w działki stanowią użytek Ls w całości i wymagają wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej należy uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Lasom Państwowym służy prawo pierwokupu działek nr 26/75 i 26/95 na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463). Sposób zagospodarowania nieruchomości określają w/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stalowej Woli. Wersja elektroniczna planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem: http//.bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”. Gmina Stalowa Wola wydała zgodę właścicielowi działki nr 26/109 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe na wejście w teren m.in. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/75 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe celem budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w bliskiej odległości od pasa drogowego ulicy Kwiatkowskiego wraz ze studnią. Róg działki nr 26/75 obr. 6 przecina podziemna linia elektroenergetyczna eNA. W ulicy Kwiatkowskiego istnieje pełne uzbrojenie techniczne - sieć telekomunikacyjna, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Przez działkę nr 26/95 przebiegają kable elektroenergetyczne (2eNA), gaz ( gsD100) i woda (wo225). W ulicy Hutniczej istnieje pełne uzbrojenie techniczne. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dla działki w poz. 1) w dniu 9 listopada 2018 r. i dla działki w poz. 2) 20 września 2018 r. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Monitorze Urzędowym i w Tygodniku Sztafeta. Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 32 ul. Wolności 9 tel. 15 pokaż telefon. PREZYDENT MIASTA Lucjusz Nadbereżny Kontakt: Urząd Miasta Stalowa Wola tel: (15)pokaż telefon
Numer oferty: 29757/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Średnie ceny w tej lokalizacji

2 037 600
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Stalowa Wola

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)