To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Smarchowice Śląskie

Działka na sprzedaż Smarchowice Śląskie, Smarchowice Śląskie

4800 m2
105 000 PLN 22 zł/m2
Opis
W naszym biurze kupujący nie płacą prowizji. Działka usługowo - produkcyjna zlokalizowana jedynie 10 min. od Namysłowa przy drodze powiatowej! Działka o powierzchni 48 arów zlokalizowana przy drodze powiatowej w miejscowości Smarchowice Śląskie , oddalonej od miasta gminnego Namysłów w odległości około 9 km. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem SS.2UP , który mówi o tym, że teren przeznaczony jest pod zabudowę usługowo - produkcyjną przy czym za zabudowę usługową uznaję się budynki i lokale użytkowe o funkcjach handlu, gastronomii i usług ( jak sklepy, bary, restauracje, obiekty biurowe i konferencyjne, usługi rzemiosła typu zegarmistrz, fryzjer, szewc, usługi związane z działalnością twórczą i projektową) oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. Za zabudowę produkcyjną uznaję się obiekty produkcyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. Częściowo działka jest również oznaczona symbolem SS.2KD co oznacza teren klasy dojazdowej. Dodatkowe informację: Nieprzekraczalna linia zabudowy, strefa obserwacji archeologicznej Informację z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 1) określa się strefę obserwacji archeologicznej, o granicach przedstawionych na rysunku planu; 2) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 1, są zabytki archeologiczne; 3) w strefie, o której mowa w pkt 1, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,1, b) maksymalna: 1,0; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4) maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6) gabaryty obiektów: określone przez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 7) geometria dachu: każdy typ dachu. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 1) minimalna szerokość frontów działek: 10 m; 2) minimalna powierzchnia działek: 400 m²; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:: 1 na 1 lokal użytkowy lub 1 na każde 100 m2 powierzchni usług, a także 1 na 100 m² powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych lub 2 na 10 zatrudnionych, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub zbiorników na wodę; 5) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków; 7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła; 8) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej. 9) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW; 10) warunki powiązań z układem zewnętrznym: a) układ komunikacyjny: przez system dróg publicznych, b) sieci infrastruktury technicznej: przez zbiorcze przewody i systemy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia. Działka położona jest w sąsiedztwie wielu działek, domów jednorodzinnych jak i fermy a przede wszystkim przy drodze asfaltowej, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Smarchowicach Śląskich oddalonych zaledwie o 9 km od Namysłowa, 55 km od Wrocławia, 30 km od Brzegu, 44 km od Kępna. Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut. BARDZO ATRAYKCJNA LOKALIZACJA na prowadzenie działalności z komfortowym dojazdem! Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w dogodnym dla siebie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3662 OSOBA PROWADZĄCA Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.osyp@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 800 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: namysłowski miejscowość: Smarchowice Śląskie ulica: Smarchowice Śląskie

Podobne oferty w tej lokalizacji