To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Skoki

Działka na sprzedaż Skoki,

1238 m2
68 090 PLN 55 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej I.   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 858/101 Skoki PO1B/00057904/1 powierzchnia nieruchomości [ha] 0,1238 cena wywoławcza brutto 68 090 zł wysokość wadium i termin wpłaty 5 000 zł do 08 listopada 2019 (piątek) termin przetargu 14 listopada 2019 (czwartek) godz. 09:30 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 858/103 Skoki PO1B/00057904/1 powierzchnia nieruchomości [ha] 0,1733 cena wywoławcza brutto 95 310 zł wysokość wadium i termin wpłaty 5 000 zł do 08 listopada 2019 (piątek) termin przetargu 14 listopada 2019 (czwartek) godz. 10:00 II.   Opis nieruchomości Nieruchomości o kształcie wieloboku (858/101) i trapezu prostokątnego (858/103), położone są w miejscowości Skoki przy ul. Malinowej na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie podmokłym. III.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku. Warunki zabudowy: - lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy, - forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi, - możliwość lokalizacji garaży wolnostojących, - maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych, - maksymalna wysokość do kalenicy 9 m, - kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o - 45o, - pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej, - ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych, - zakaz stosowania materiałów wykończeniowych - plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu. IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony. V.   Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 14 listopada 2019 roku (czwartek) w godzinach 09:30 - 10:00. VI.  Warunki przystąpienia do przetargu : 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 08 listopada 2019 r. (piątek). 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie. 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej. 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi. 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. VII.      Uwagi: 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu; 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
1 238 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Wągrowiecki miejscowość: Skoki

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2107m2 działka Łomianki, Krzywa
działka Łomianki, Krzywa

Oferuję do sprzedaży działkę objętą planem zagospodarowania przestrzennego MN 24, dopuszczającym zabudowę średnio intensywną jednorodzinną i bliźniaczą oraz działalność usługową. Działka jest w ca...

Działka na sprzedaż, Łomianki
Do schowka
Zwiń
1 264 200 zł 1 199 000 zł
2107 m2 569 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1103m2 działka Nowy Dziekanów, Rolnicza
działka Nowy Dziekanów, Rolnicza

Działka położona w cichej spokojnej okolicy Łomianek w miejscowości Nowy Dziekanów. W regionie funkcjonuje zabudowa o niskim stopniu intensywności. Wokół tereny zielone. W pobliżu jezioro Dziekanowski...

Działka na sprzedaż, Nowy Dziekanów
Do schowka
Zwiń
250 000 zł
1103 m2 227 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1000m2 działka Łomianki, Łomianki Górne
działka Łomianki, Łomianki Górne

Działka położona w Łomiankach Górnych, ma kształt prostokąta o wymiarach 27 m x 36 m. Po sąsiedzku zabudowa jednorodzinna, uporządkowane ulice, w odległości 500 m przystanek autobusu miejskiego, który...

Działka na sprzedaż, Łomianki
Do schowka
Zwiń
550 000 zł
1000 m2 550 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2630m2 działka Wola Pasikońska, Wola Pasikońska
działka Wola Pasikońska, Wola Pasikońska

| Działka o powierzchni 2630 m2, częściowo zalesiona, położona w kompleksie 10 działek. Oddalona o 10 km od Sochaczewa oraz około 50km od Warszawy. Położona w bardzo urokliwej okolicy. Dla tego teren...

Działka na sprzedaż, Wola Pasikońska
Do schowka
Zwiń
157 800 zł
2630 m2 60 zł/m2