To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Skoki

Działka na sprzedaż Skoki,

1238 m2
68 090 PLN 55 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej I.   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 858/101 Skoki PO1B/00057904/1 powierzchnia nieruchomości [ha] 0,1238 cena wywoławcza brutto 68 090 zł wysokość wadium i termin wpłaty 5 000 zł do 08 listopada 2019 (piątek) termin przetargu 14 listopada 2019 (czwartek) godz. 09:30 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 858/103 Skoki PO1B/00057904/1 powierzchnia nieruchomości [ha] 0,1733 cena wywoławcza brutto 95 310 zł wysokość wadium i termin wpłaty 5 000 zł do 08 listopada 2019 (piątek) termin przetargu 14 listopada 2019 (czwartek) godz. 10:00 II.   Opis nieruchomości Nieruchomości o kształcie wieloboku (858/101) i trapezu prostokątnego (858/103), położone są w miejscowości Skoki przy ul. Malinowej na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie podmokłym. III.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki uchwalonego Uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku. Warunki zabudowy: - lokalizacja wg obowiązującej linii zabudowy, - forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi, - możliwość lokalizacji garaży wolnostojących, - maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych, - maksymalna wysokość do kalenicy 9 m, - kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35o - 45o, - pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej, - ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych, - zakaz stosowania materiałów wykończeniowych - plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu. IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony. V.   Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 14 listopada 2019 roku (czwartek) w godzinach 09:30 - 10:00. VI.  Warunki przystąpienia do przetargu : 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 08 listopada 2019 r. (piątek). 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie. 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej. 5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi. 6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. VII.      Uwagi: 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu; 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
1 238 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Wągrowiecki miejscowość: Skoki

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6085m2 działka Biały Dunajec
działka Biały Dunajec

Duża, widokowa działka w Białym Dunajcu Działka o powierzchni 6085 m2 położona jest na w Białym Dunajcu, 12 km od Zakopanego. Teren jest lekko pochyły, o nachyleniu południowym, dzięki czemu dz...

Działka na sprzedaż, Biały Dunajec
600 000 zł
6085 m2 99 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2135m2 działka Zakopane
działka Zakopane

Zakopane - działka z widokiem na Tatry i prawomocnym pozwoleniem na budowę Działka o powierzchni 2135 m2 położona jest na obrzeżach miasta, w otoczeniu działek rolnych i luźnej zabudowy jednor...

Działka na sprzedaż, Zakopane
1 000 000 zł 810 000 zł
2135 m2 379 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2232m2 działka Bukowina Tatrzańska
działka Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska - działka z widokiem na Tatry, z pozwoleniem na budowę apartamentowca Na nieruchomość składa się działka o powierzchni 2232 m2 oraz udział w drodze dojazdowej - ł...

Działka na sprzedaż, Bukowina Tatrzańska
695 000 zł
2232 m2 311 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1066m2 działka Nadarzyn, Kajetany, Orla - Bezpośrednio
działka Nadarzyn, Kajetany, Orla - Bezpośrednio

Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1066 mkw, położone w miejscowości Kajetany w gminie Nadarzyn, w kompleksie 17 działek budowlanych połączonych drogą wewnętrzną. Teren przeznaczony pod budow...

Działka na sprzedaż, Nadarzyn
225 000 zł 220 000 zł
1066 m2 206 zł/m2