Działka 532 m2, Skierniewice
208,08 zł/m2 110 700 zł

Działka budowlana na sprzedaż Skierniewice - 532 m2

208,08 zł/m2 110 700

Szczegóły


Opis oferty

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza: ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Czarnieckiego Przedmiotem rokowań jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki: 1147 o powierzchni 532 m², położona przy ul. Stefana Czarnieckiego w Skierniewicach, obręb 3, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/000pokaż telefon. W dziale III księgi wieczystej – „prawa, roszczenia, ograniczenia” oraz dziale IV - „hipoteka” wpisów brak. Przedmiotowa nieruchomość, położona jest w północnej części miasta Skierniewice przy ul. Stefana Czarnieckiego o kształcie zbliżonym do prostokąta, w bliskim sąsiedztwie osiedla WIDOK wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości ulicą Czarnieckiego. Jest to droga lokalna, gruntowa i nieurządzona. Nieruchomość nieuzbrojona z dostępem do sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr LI/35/09 z dnia 07.04.2009 roku nieruchomość położona jest w obszarze o symbolu 3.157 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 21 sierpnia 2018 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 23 stycznia 2019 roku. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 30 lipca 2019 roku. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się 10 stycznia 2020 roku. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbył się 01 lipca 2020 roku. Cena wywoławcza: 110.700,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy siedemset zł) brutto. Zaliczka: 11.100,00 zł Podana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w rokowaniach. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zaleca się uczestnikom rokowań dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, stanem granic, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 05 października 2020 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, pok. nr 14, I piętro, złożą w zamkniętych kopertach zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z dodatkowymi warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia udziału w rokowaniach należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 05 października 2020 roku z dopiskiem „Zaliczka – działka 1147, ul. Czarnieckiego” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 33pokaż telefon . Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazany rachunek bankowy. Osoby przystępujące do rokowań muszą przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania: dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania odbędą się w dniu 09 października 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorska 12, sala konferencyjna, I piętro. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w rokowaniach cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 33pokaż telefon. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych ewidencji a granice nabywanej działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Miasta Skierniewice. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacona zaliczka nie podlega wówczas zwrotowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu rokowań wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zmianami) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem rokowań przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach i podając przyczynę odwołania rokowań. Prezydentowi Miasta Skierniewice przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) pokaż telefon w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych udziałem w rokowaniach. Niniejsze ogłoszenie wraz z informacją o dodatkowych warunkach rokowań zostały zamieszczone na stronie internetowej głównej i BIP Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu, www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej gazety "Monitor Urzędowy" www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w budynku przy ul. Floriana 9. PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice tel: (0-46) pokaż telefon
Numer oferty: 27685/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

110 700
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Skierniewice

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)