Działka 18300,0m2, Serock
1 200 000 zł 65,57 zł/m2

POWIERZCHNIA

18 300 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

*** ENGLISH VERSION BELOW *** :: Krótko: 1,8300 HA w miejscowość Skubianka, woj. mazowieckie, gm. Serock, pow. Legionowski | nieregularny wielobok | II linia brzegowa od rzeki Narew. :: Dla kogo: Dla inwestora. Dla rodziny z pomysłem na dom. Dla biznesmena. :: Atuty: - Położenie w pobliżu Warszawy, bliskość stacji kolejowych w Wieliszewie i Legionowie - Lotnisko w stolicy i w Modlinie - Czystsze środowisko - możliwość korzystania z dofinansowania na działania proekologiczne, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, - Doskonałe miejsce pod działalność z dziedzin: hotelarstwo, sport, rekreacja, spa & beauty. :: Opis: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 18300 m 2. Działka ma kształt nieregularnego wieloboku, składającego się z dwóch części: od strony ulicy dojazdowej – prostokąt o wymiarach: długość ok. 90 m i szerokość ok. 37 m oraz przylegającego do niego nieregularnego czworoboku. Kształt nieruchomości daje możliwości racjonalnego wykorzystania i zabudowania działki. Teren działki pagórkowaty, nieuzbrojony, nie ogrodzony, porośnięty drzewami. Powierzchnia nieruchomości oraz jej lokalizacja sprawiają, że wyceniana nieruchomość ma bardzo duży potencjał inwestycyjny. Działka w pośrednim zasięgu mediów: energii elektrycznej, wody miejskiej. :: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Tereny oznaczone symbolem UT5, na których ustala się: - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usług turystyki – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki konferencyjne i budynki gastronomii oraz obiekty sportu i rekreacji związane z ww. budynkami; - przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa ekstensywna - minimalną powierzchnię działki 3000 m2; - wysokość zabudowy – do 12m (do 4 kondygnacji nadziemnych), maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,4. :: Lokalizacja i otoczenie: Miejscowość Skubianka leży w gminie Serock, znajduje sie w powiecie legionowskim, ok. 40 km od Warszawy. Jest to dynamicznie rozwijająca się część powiatu legionowskiego. Nieruchomość położona jest w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku centrum miasta. W odległości ok. 400 m od wycenianej nieruchomości przepływa rzeka Narew, co jest ogromnym atutem. Otoczenie działki stanowią budynki jednorodzinne, a także tereny leśne. :: Komunikacja: W odległości ok. 3 km od działki przebiega droga krajowa nr 61. Trasa ta łączy Warszawę z Augustowem. Odległość do Serocka – ok. 8 km, do Legionowa – ok. 13 km, do Jez. Zegrzyńskiego – ok. 4 km. Najbliższe punkty usługowo – handlowe znajdują się w promieniu 1 km. Chętnie pokażę Ci tą nieruchomość! Zadzwoń i umów się na prezentację! *** ENG *** :: Shortly: 1,8300 HA in the | Skubianka, province. mazowieckie, commune Serock, poviat Legionowski | Irregular polygon | II shoreline from the river Narew. :: For whom: For the investor. For a family with a home idea. For a businessman. :: Advantages: - Location near Warsaw, proximity to railway stations in Wieliszew and Legionowo - Airports in the capital and Modlin. - Cleaner environment - possibility of using co-financing for pro-ecological activities, support for local entrepreneurs, - An excellent place for activities in the fields of: hotel industry, sport, recreation, spa & beauty. :: Description: Undeveloped plot of land with an area of 18300 m 2. The plot has the shape of an irregular polygon, consisting of two parts: from the side of the access street - a rectangle with dimensions: length approx. 90 m and width approx. 37 m and an irregular quadrilateral adjacent to it . The shape of the property allows for rational use and development of the plot. The plot area is hilly, unarmed, not fenced, covered with trees. Due to the area of the property and its location, the property under valuation has a great investment potential. Plot in an indirect range of utilities: electricity, city water. :: Local Spatial Development Plan: Areas marked with the symbol UT5, on which the following are determined: - basic purpose - tourist service development areas - tourist and recreational accommodation buildings, conference buildings and catering buildings as well as sports and recreation facilities related to the above-mentioned buildings; - supplementary purpose - extensive housing development - minimum plot area of 3000 m2; - building height - up to 12 m (up to 4 overground storeys), the maximum ratio of the building area - 0.4. :: Location and surroundings: The town of Skubianka is located in the Serock commune, in the Legionowo poviat, about 40 km from Warsaw. It is a dynamically developing part of the Legionowo poviat. The property is located in a quiet area, away from the hustle and bustle of the city center. The river Narew flows about 400 meters from the property under appraisal, which is a great asset. The plot is surrounded by single-family buildings and forest areas. :: Transport: The national road no. 61 runs approx. 3 km from the plot. This route connects Warsaw with Augustów. Distance to Serock - approx. 8 km, to Legionowo - approx. 13 km, to Lake Zegrzyński - approx. 4 km. The nearest service and commercial points are within 1 km. ***ENG*** :: Shortly: 1,8300 HA in the | Skubianka, province. mazowieckie, commune Serock, poviat Legionowski | Irregular polygon | II shoreline from the river Narew. :: For whom: For the investor. For a family with a home idea. For a businessman. :: Advantages: - Location near Warsaw, proximity to railway stations in Wieliszew and Legionowo - Airports in the capital and Modlin. - Cleaner environment - possibility of using co-financing for pro-ecological activities, support for local entrepreneurs, - An excellent place for activities in the fields of: hotel industry, sport, recreation, spa & beauty. :: Description: Undeveloped plot of land with an area of 18300 m 2. The plot has the shape of an irregular polygon, consisting of two parts: from the side of the access street - a rectangle with dimensions: length approx. 90 m and width approx. 37 m and an irregular quadrilateral adjacent to it . The shape of the property allows for rational use and development of the plot. The plot area is hilly, unarmed, not fenced, covered with trees. Due to the area of the property and its location, the property under valuation has a great investment potential. Plot in an indirect range of utilities: electricity, city water. :: Local Spatial Development Plan: Areas marked with the symbol UT5, on which the following are determined: - basic purpose - tourist service development areas - tourist and recreational accommodation buildings, conference buildings and catering buildings as well as sports and recreation facilities related to the above-mentioned buildings; - supplementary purpose - extensive housing development - minimum plot area of 3000 m2; - building height - up to 12 m (up to 4 overground storeys), the maximum ratio of the building area - 0.4. :: Location and surroundings: The town of Skubianka is located in the Serock commune, in the Legionowo poviat, about 40 km from Warsaw. It is a dynamically developing part of the Legionowo poviat. The property is located in a quiet area, away from the hustle and bustle of the city center. The river Narew flows about 400 meters from the property under appraisal, which is a great asset. The plot is surrounded by single-family buildings and forest areas. :: Transport: The national road no. 61 runs approx. 3 km from the plot. This route connects Warsaw with Augustów. Distance to Serock - approx. 8 km, to Legionowo - approx. 13 km, to Lake Zegrzyński - approx. 4 km. The nearest service and commercial points are within 1 km. I am happy to show this premises! Call us and arrange a presentation! Kontakt / Contact: Karolina Tchorek: +48 6pokaż telefon Dominika Wanicka +48 6pokaż telefon ________________________ WE ARE ENGLISH SPEAKING AGENTS. DO NOT HESITATE TO CONTACT US. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale jest zaproszeniem do współpracy z Państwem. Zespół En Casa dokłada starań, aby każda z ofert była rzetelnie sprawdzona oraz aktualna. Jako biuro nieruchomości pobieramy za usługę pośrednictwa wynagrodzenie w formie prowizji. Usługa jest wykonywana w profesjonalny sposób i zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo. _____________ Więcej unikalnych ofert w podobnych kryteriach znajdą Państwo na naszej stronie www. Zapraszamy Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 374/1998/OGS
Nr licencji zawodowej: 22235

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Serock

Podobne nieruchomości