Działka 17808,0m2, Salinko
895 000 zł 50,26 zł/m2

POWIERZCHNIA

17 808 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Szanowni Państwo, Oferuję na sprzedaż wyjątkową nieruchomość położoną nad Jeziorem Salino (gmina Gniewino, powiat wejherowski). Działka ma powierzchnię 17.808 m2 i kosztuje 895.000 zł (ok. 50 zł/m2). Nieruchomość stanowią: pastwiska klasy gruntu IV (Ps) - 16.108m2 oraz las nad samym jeziorem klasy gruntu V (Ls) - 1.700m2. Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż rolnikowi indywidualnemu lub - po uzyskaniu zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR-u) - osobie fizycznej lub prawnej. Plan miejscowy stanowi, iż: I. Karta terenu oznaczona symbolem 19 MN posiada podstawową funkcję: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usług komercyjnych nie zakłócających funkcji mieszkaniowych. 1. Intensywność zabudowy: max. 0,5 2. Zasady podziału geodezyjnego: min. 800m2 3. Wysokość zabudowy: max. 8m 4. Procent zabudowy działki: max. 30% 5. Powierzchnia zieleni: min. 60% 6. Linie zabudowy nieprzekraczalne: 8,0 od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej oraz 6,0m od drogi wewnętrznej, 7. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45 st., kalenica główna równoległa do linii podziału wewnętrznego, 8. Pokrycie dachówką ceramiczną lub innym materiałem dachówko podobnym w kolorze czerwonym, brązowym lub czarnym, 9. Poziom posadzki parteru max. 0,5m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10. Zapewnienie miejsc postojowych w ilości 2mp na mieszkanie. II. Karta terenu oznaczona symbolem 34 RP posiada podstawową funkcję: terenów rolnych bez prawa zabudowy stanowiące uzupełnienie rekreacyjne terenów 11Li oraz 07MN z dopuszczeniem funkcji dodatkowej: lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, terenów zieleni i małej architektury; na części obszaru znajduje się strefa ochrony archeologicznej. III. Karta terenu oznaczona symbolem 04KUw przeznaczona jest na drogę wewnętrzną. Zapraszam do prezentacji - naprawdę warto! Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Numer oferty: 164564
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Konrad Ceglarek

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Salinko

Podobne nieruchomości