To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Rzeniszów

Działka na sprzedaż Rzeniszów,

52159 m2
307 300 PLN 6 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie zespołu nieruchomości 1. Przedmiotem sprzedaży jest zespół nieruchomości położonych w miejscowości Rzeniszów, na który składa się: a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 226/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 9.372 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00063198/5. b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 228/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 18.335 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00063199/2. c) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 227/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 9.015 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00063200/3. d) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 225/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 9.221 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00065221/0. e) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 224/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 6.216 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00065203/8 2. Cena wywoławcza wynosi 307.300,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy trzysta złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości likwidacyjnej (w tym podatek VAT) poszczególnych nieruchomości, wchodzących w skład przedmiotu przetargu z dyskontem 30%, co odpowiada następującym kwotom (w tym podatek VAT): a) 55.300,00 zł – nieruchomość o nr. KW CZ1M/00063198/5, b) 110.600,00 zł – nieruchomość o nr. KW CZ1M/00063199/2, c) 55.300,00 zł – nieruchomość o nr. KW CZ1M/00063200/3, d) 51.800,00 zł – nieruchomość o nr. KW CZ1M/00065221/0, e) 34.300,00 zł – nieruchomość o nr. KW CZ1M/00065203/8 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) na rachunek masy upadłości w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o nr: 35 1600 1462 1864 1143 3000 0001, z zastrzeżeniem, że Syndyk uznaje ten warunek za spełniony, jeśli Syndyk potwierdzi wpływ wadium na rachunek bankowy masy upadłości w dniu otwarcia ofert. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk Notariusze spółka cywilna, Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii Notarialnej listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej a nie data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk Notariusze spółka cywilna, Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa, o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Notariusza i przybyłych oferentów. 6. Oferta winna zawierać m.in. oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu ustalonych w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 19 marca 2021 roku. 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 19 marca 2021 roku. 8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu, w tym regulamin przetargu uzyskać można w Kancelarii Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65, 02 – 587 Warszawa tel. (22) 843-44-12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl, w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Kontakt: Syndyk Masy Upadłości MARWOOD sp. z o.o. tel: 22 843 44 12 sekretariat@kgkancelaria.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
52 159 m<sup>2</sup>
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Myszkowski gmina: Koziegłowy miejscowość: Rzeniszów