Działka 2163 m2, Rybnik
1 129 000 zł 521,96 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Rybnik - 2163 m2

Cena 1 129 000 521,96 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Ogłoszenie o przetargu Syndyk masy upadłości Józefa Kołoczka w upadłości, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Koltrans” Józef Kołoczek w Rybniku (sygn. akt XII GUp 99/19, Sąd Rejonowy w Gliwicach), w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 16 września 2019r. (zmienione postanowieniem z dnia 27 września 2019r.) ogłasza przetarg na wybór nabywcy majątku będącego składnikiem masy upadłości Józefa Kołoczka w upadłości. Przetargiem objęty jest następujący składnik majątkowy: a.nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1179/176, 3949/176, 1435/177, 1437/177, 581/177, 582/177 i łącznej powierzchni użytkowej 2.163 m2, położonych w Rybniku przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Hallera, objętych księgami wieczystymi numer GL1Y/000pokaż telefon i GL1Y/000pokaż telefon. 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 1.129.000,00zł (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) i stanowi 100% oszacowanej wartości składnika masy upadłości podlegającego sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Józefa Kołoczka w upadłości oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 kwietnia 2019r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 112.900,00zł (sto dwanaście tysięcy dziewięćset złotych). 4.Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Józefa Kołoczka w upadłości o numerze 82 1090 17pokaż telefon (Santander Bank Polska S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości Józefa Kołoczka w upadłości – Rybnik”. 5.Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży, spisem inwentarza wraz z operatem szacunkowym oraz z Warunkami Przetargu będzie można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32/pokaż telefon. 6.Osoba zainteresowana udziałem w przetargu jest uprawniona do oględzin nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w niniejszym przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin może brać udział upoważniony przez Syndyka pracownik. 7.Oferty spełniające wymogi formalne należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach znajdującym się przy ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie do dnia 25 października 2019r. nie później niż do godz. 15.30. 8.Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, w podanym wyżej adresie w terminie, to jest do dnia 25 października 2019r. 9.Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego – Komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 10.Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 października 2019r., godz. 10:00, sala 234 w gmachu Sądu Rejonowego w Gliwicach znajdującym się przy ul. Powstańców Warszawy 23. 11.Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 12.Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01. Kontakt: Syndyk Jacek Pietrzela tel: 32/4pokaż telefon
Numer oferty: 24650/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Rybnik
Cena:

1 129 000 zł

Cena za m2
521,96 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
2 163 m2
Powierzchnia działki:
2 163 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Śląskie powiat: Rybnik gmina: Rybnik miejscowość: Rybnik
Numer oferty:
24650/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości