To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, krakowski, Raciborowice

Działka na sprzedaż Raciborowice,

499 m2
12 300 PLN 25 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Biuro Syndyka: ul. Mogilska 120E/2, 31-445 Kraków tel. (12) 444 74 38, 609 694 210, e-mail: syndykmg@interia.pl ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Raciborowicach, gm. Michałowice, działki nr 353/53, objętej KW nr KR1S/00019766/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 12 300,00 zł. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty zakupu, która winna zawierać nazwę oferenta i dane kontaktowe, proponowaną ceną nabycia, oświadczenia o poniesieniu kosztów związanych ze sprzedażą, o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych roszczeń do sprzedawcy w przyszłości oraz dowód wpłaty wadium. Oferta nie zawierająca ww. danych i oświadczeń zostanie odrzucona. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić na konto bankowe: Barbara Sokół: 81 1090 1665 0000 0001 3365 9130. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży albo zwraca się oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się oferenta, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży. Pisemną ofertę zakupu należy złożyć pod ww. adresem do dnia 15.09.2021 r. do godziny 14:00. Rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Krakowie w dniu 16.09.2021 r. o godz. 11:00. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod ww. numerami telefonów i w Biurze Syndyka. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania jakiejkolwiek oferty, przeprowadzenia dodatkowego konkursu w przypadku złożenia równorzędnych ofert, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Kontakt bezpośredni: Imię: DAWRO Telefon: 713450710 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
499 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: krakowski miejscowość: Raciborowice

Podobne oferty w tej lokalizacji