Działka 5600,0m2, Pruszków
2 500 000 zł 446,43 zł/m2

POWIERZCHNIA

5 600 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

działka narożna w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości 65 m, praktycznie dostępna z trzech stron, w sąsiedztwie zabudowa nowych domów i usług, łatwy wyjazd na trasę A2, Działka sprzedawana jest RAZEM z drugą działka znajdując się w poblżu, o powierzchni 1666m w cenie 650 000 zł według planu zagospodarowania ustala się w zakresie przeznaczenia zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną.. dopuszcza się rezygnację z usług na rzecz funkcji mieszkaniowej lub rezygnację z funkcji mieszkaniowej na rzecz usług. 1. W zakresie podziału nieruchomości na działki ustala się: 2) nowy podział na działki przy spełnieniu łącznie warunków dla uzyskiwanej działki: a) szerokość frontu działki – nie mniej niż 20 m, b) powierzchnia działki – nie mniej niż 1500 m W zakresie sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 2) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 40% powierzchni działki lub nieruchomości gruntowej; 3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki lub nieruchomości gruntowej; 4) charakter budynków mieszkalnych wolnostojący. Dopuszcza się budynki w zabudowie bliźniaczej w przypadku łącznego zagospodarowania sąsiednich działek; 5) lokalizację funkcji usługowej i mieszkaniowej w ramach jednego obiektu lub obiektów oddzielnych; 6) garaże zintegrowane z budynkami mieszkalnymi lub usługowymi. Dopuszcza się samodzielne budynki garażowe sytuowane na działce lub bezpośrednio przy granicy działki; 7) pomieszczenia gospodarcze w budynkach mieszkalnych. Dopuszcza się samodzielne budynki gospodarcze lub zintegrowane z budynkami garażowymi, sytuowane na działce lub bezpośrednio przy granicy działki; 8) lokalizację w granicach działki miejsc parkingowych, w ilości nie mniejszej niż: a) 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny, b) 1 stanowisko na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej usług. W zakresie kształtowania nowej zabudowy ustala się: 1) wysokość budynków: a) mieszkalnych nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nieprzekraczającą 10 m, b) usługowych nie więcej niż 2 kondygnacje, nieprzekraczającą 12 m, c) garażowych i gospodarczych nie więcej niż 1 kondygnacja, nieprzekraczającą 4,5 m; 2) dachy ze spadkiem od 0°do 45°. Prezentowane przez Bracia Strzelczyk Sp. z o. o oferty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 3484/2113/OGS
Nr licencji zawodowej: 1168

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Pruszków

Podobne nieruchomości