Działka 1294,0m2, Prudnik
129 000 zł 99,69 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 294 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Prudnik, dnia 10.11.2021 r. MG-V.6840.22.2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 815, 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza, że w dniu 14 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Prudnik. I. PRZETARGI PO RAZ PIERWSZY Położenie i oznaczenie nieruchomości: 1. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/000pokaż telefon – nieruchomość położona w Prudniku przy ul. gen. Stanisława Maczka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 – obręb Prudnik – jako działka nr 2151/2135 o pow. 0,1294 ha (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod. kan. gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej. Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Teren położony przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działka nr 2151/2135, mapa nr 6, obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN3”: „MN3” - Na terenach o symbolu MN nakazuje się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: rekreacyjne, gospodarcze, garażowe, urządzenia infrastruktury technicznej w tym wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym oddania do użytku budynku mieszkalnego – do 4 lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, z tym, że termin wybudowania fundamentów budynku – do 2 lat od daty zawarcia tej umowy. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, w okresie 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości (art. 593-595 Kodeksu Cywilnego) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości - bez waloryzacji. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 129.000,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 12.900,00 zł PRZETARG O GODZINIE 10:00 Położenie i oznaczenie nieruchomości: 2. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/000pokaż telefon – nieruchomość położona w Prudniku przy ul. gen. Stanisława Maczka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 – obręb Prudnik – jako działka nr 2152/2135 o pow. 0,1290 ha (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod. kan. gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej. Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Teren położony przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działka nr 2152/2135, mapa nr 6, obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN3”: „MN3” - jak w pozycji I.1. Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym oddania do użytku budynku mieszkalnego – do 4 lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, z tym, że termin wybudowania fundamentów budynku – do 2 lat od daty zawarcia tej umowy. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, w okresie 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości (art. 593-595 Kodeksu Cywilnego) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości - bez waloryzacji. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 128.500,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 12.850,00 zł PRZETARG O GODZINIE 10:00 Położenie i oznaczenie nieruchomości: 3. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/000pokaż telefon – nieruchomość położona w Prudniku przy ul. gen. Stanisława Maczka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 – obręb Prudnik – jako działka nr 2153/2135 o pow. 0,1322 ha (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod. kan. gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej. Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Teren położony przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działka nr 2153/2135, mapa nr 6, obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN3”:„MN3” - jak w pozycji I.1. Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym oddania do użytku budynku mieszkalnego – do 4 lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, z tym, że termin wybudowania fundamentów budynku – do 2 lat od daty zawarcia tej umowy. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, w okresie 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości (art. 593-595 Kodeksu Cywilnego) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości - bez waloryzacji. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 132.000,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 13.200,00 zł PRZETARG O GODZINIE 10:00 Położenie i oznaczenie nieruchomości: 4. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/000pokaż telefon – nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Gen. Maczka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 – obręb Prudnik – jako działka nr 2156/2135 o pow. 0,0897 ha (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod. kan. gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej. Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Teren położony przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działka nr 2156/2135, mapa nr 6, obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „B63MN”: „B63MN” – „MN” – tereny obiektów i urządzeń zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem przeznaczenia części budynku na wykonywanie działalności gospodarczej przez właściciela budynku (…). Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym oddania do użytku budynku mieszkalnego – do 4 lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, z tym, że termin wybudowania fundamentów budynku – do 2 lat od daty zawarcia tej umowy. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, w okresie 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości (art. 593-595 Kodeksu Cywilnego) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości - bez waloryzacji. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 90.000,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 9.000,00 zł PRZETARG O GODZINIE 10:00 Położenie i oznaczenie nieruchomości: 5. Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. gen. Stanisława Maczka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 – obręb Prudnik – jako działki nr 2157/2135 o pow. 0,0817 ha (RIIIa) KW Nr OP1P/000pokaż telefon i nr 2158/156 o pow. 0,0076 ha (RIIIa) KW Nr OP1P/000pokaż telefon, pow. łączna 0,0893 ha – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod. kan. gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej. Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Teren położony przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działki nr 2157/2135 i 2158/156, mapa nr 6, obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „B63MN”: „B63MN” – „MN” – tereny obiektów i urządzeń zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem przeznaczenia części budynku na wykonywanie działalności gospodarczej przez właściciela budynku (…). Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym oddania do użytku budynku mieszkalnego – do 4 lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, z tym, że termin wybudowania fundamentów budynku – do 2 lat od daty zawarcia tej umowy. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, w okresie 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości (art. 593-595 Kodeksu Cywilnego) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości - bez waloryzacji. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 89.500,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 8.950,00 zł PRZETARG O GODZINIE 10:00 II. PRZETARGI PO RAZ DRUGI Położenie i oznaczenie nieruchomości: 6. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/000pokaż telefon – nieruchomość położona w Łące Prudnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 5 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 431/4 o pow. 0,0874 ha (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łące Prudnickiej przy ul. Kwiatowej, w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicy z rzeką. Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę, kanalizację znajduje się w zasięgu nieruchomości. Dojazd dogodny, stan zagospodarowania – działka niezabudowana, przez część działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna – na działce posadowiony jest słup sieci energetycznej niskiego napięcia. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąki Prudnickiej i Moszczanki w Gminie Prudnik, teren działki nr 431/4 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „RM3” – „wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczone na rysunku planu symbolami RM3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa zagrodowa. 2) przeznaczenie uzupełniające: a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, c) budynki rekreacji indywidualnej, d) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych, e) obiekty małej architektury, f) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody, g) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m, h) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy. (…)” Nie zastrzega się prawa odkupu oraz nie ustanawia się terminu zagospodarowania powyższej nieruchomości. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 38.000,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 3.800,00 zł Przetarg po raz I odbył się 29.06.2021 r. PRZETARG O GODZINIE 1200 Położenie i oznaczenie nieruchomości: 7. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/000pokaż telefon – nieruchomość położona w Łące Prudnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 4 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 488/2 o pow. 0,1740 ha (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łące Prudnickiej, w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nieuzbrojona, z utrudnionym dojazdem drogą gruntową, sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną i gaz - w pasie drogi ul. Jana Pawła II (około 100 m w linii prostej). Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu. Nieruchomość sprzedawana będzie zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez Starostę Prudnickiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Prudnik z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków lub ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w w/w dokumentach. Ponadto okazanie punktów granicznych może wystąpić na wniosek i wyłączny koszt nabywcy. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąki Prudnickiej i Moszczanki w Gminie Prudnik, teren działki nr 488/2 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „RM1”- „tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami RM1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia: 1) Przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa zagrodowa. 2) Przeznaczenie uzupełniające: a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, c) budynki rekreacji indywidualnej, d) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych, e) obiekty małej architektury, f) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody, g) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m, h) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy. (…)” Nie zastrzega się prawa odkupu oraz nie ustanawia się terminu zagospodarowania powyższej nieruchomości. Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 68.000,00 zł w tym 23% podatku Vat Wysokość wadium – 6.800,00 zł Przetarg po raz I obył się 5 października 2021 r. PRZETARG O GODZINIE 13:00 Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Szczegółowe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości są dostępne do wglądu w Wydziale Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3. Nieruchomości sprzedawane będą zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez Starostę Prudnickiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Prudnik z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków lub ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w w/w dokumentach. Ponadto okazanie punktów granicznych może wystąpić na wniosek i wyłączny koszt nabywcy. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 7 grudnia 2021 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 00pokaż telefon Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Prudnika może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i koszty sądowe poniesie nabywca. Okazanie punktów ewidencyjnych działki gruntu przez uprawnionego geodetę pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 77 4pokaż telefon. Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. BURMISTRZ Grzegorz Zawiślak Kontakt: Urząd Miasta Prudnik tel: 77 4pokaż telefon
Numer oferty: 31534/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Prudnik

Podobne nieruchomości