Działka 3543,0m2, Pozezdrze
283 000 zł 79,88 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 543 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Pozezdrze, dnia 29.11.2021 r. PP.6840.10.2021.WK OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Przetarg ustny nieograniczony 18 stycznia 2022 r. godz. 9.00. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Działka nr geod. 587 obręb 9 Pozezdrze Pow. nieruchom. m2: 3543m2 Cena wywoławcza zł. netto: 283.000,00 zł. (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące zł.) Wadium zł.: 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.) Minimalna wartość postąpienia w zł.: 2.830,00 zł. Oznaczenie nieruchomości wg. KW: KW Nr OL2G/000pokaż telefon prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT1 - projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa, z działkami częściowo położonymi w strefie ochrony środowiska przyrodniczego jeziora. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej wsi Pozezdrze w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz drzewami samosiejkami. Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości. Termin i miejsce przetargu: 18 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze sala widowiskowa Przetarg ustny nieograniczony 18 stycznia 2022 r. godz. 10.00. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Działka nr geod. 599 obręb 9 Pozezdrze Pow. nieruchom. m2: 3884 m2 Cena wywoławcza zł. netto: 310.000,00 zł. (trzysta dziesięć tysięcy zł.) netto Wadium zł.: 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.) Minimalna wartość postąpienia w zł.: 3 100,00 zł. Oznaczenie nieruchomości wg. KW: KW Nr OL2G/000pokaż telefon prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT - projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej wsi Pozezdrze w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz drzewami samosiejkami. Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości. Termin i miejsce przetargu: 18 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze w\ sala widowiskowa Przetarg ustny nieograniczony 18 stycznia 2022 r. godz. 11.00. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Działka nr geod. 610 obręb 9 Pozezdrze Pow. nieruchom. m2: 4609 m2 Cena wywoławcza zł. netto: 368.000,00 zł. (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy zł.) netto Wadium zł.: 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.) Minimalna wartość postąpienia w zł.: 3 680,00 zł. Oznaczenie nieruchomości wg. KW: KW Nr OL2G/000pokaż telefon prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT - projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej wsi Pozezdrze w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w sąsiedztwie rzeki Sapiny. W niedalekiej odległości znajduje się brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz drzewami. Kształt działki korzystny przypominający prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast w dalszej części drogą gruntową z utrudnieniami, a ostatni odcinek około 400 m drogą nieurządzoną nieutwardzoną. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego - woda, kanalizacja w odległości około 150 m Termin i miejsce przetargu: 18 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze w\ sala widowiskowa Przetarg ustny nieograniczony 18 stycznia 2022 r. godz. 12.00. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Działka nr geod. 615 obręb 9 Pozezdrze Pow. nieruchom. m2: 3626 m2 Cena wywoławcza zł. netto: 290.000,00 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) netto Wadium zł.: 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.) Minimalna wartość postąpienia w zł.: 2.900,00 zł. Oznaczenie nieruchomości wg. KW: KW Nr OL2G/000pokaż telefon prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT - projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej wsi Pozezdrze w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w sąsiedztwie rzeki Sapiny. W niedalekiej odległości znajduje się brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz drzewami. Kształt działki korzystny przypominający prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast w dalszej części drogą gruntową z utrudnieniami, a ostatni odcinek około 150 m drogą nieurządzoną nieutwardzoną. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego - woda, kanalizacja w odległości około 400 m. Termin i miejsce przetargu: 18 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze w\ sala widowiskowa 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 00pokaż telefon. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 12 stycznia 2022 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość. 3. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. 4. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. W pełnomocnictwie należy podać imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym. 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6. Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. 11. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu. 13. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). 14. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej przedmiotowej nieruchomości określa mpzp. Nabywca dokona uzbrojenia nieruchomości w media we własnym zakresie, w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci. 16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów. 17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087pokaż telefon w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl e-mail: Kontakt: Urząd Gminy Pozezdrze tel: 087pokaż telefon w. 46
Numer oferty: 31688/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Pozezdrze

Podobne nieruchomości