To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, opolski, Popielów

Działka na sprzedaż Popielów, Dworcowa

2729 m2
180 000 PLN 66 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.575.920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości położonej w Popielowie przy ul. Dworcowej 84, dz. nr 1408/105, 1409/105 k.m.1 Sprzedażą objęte jest: - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1408/105 k.m.1 o pow. 0,1260 ha, obręb Popielów, - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1409/105 k.m.1 o pow. 0,1469 ha, obręb Popielów wraz z 207/1000 udziałem w części wspólnej budynku administracyjno-mieszkalnego, 155/1000 udziałem w części wspólnej budynku gospodarczego oraz 91/1000 udziałem w części wspólnej magazynu podręcznego; wraz z prawem własności posadowionych na przedmiotowych działkach budynków i budowli tj. - budynek administracyjno-mieszkalny (sprzedaż dotyczy pomieszczeń socjalno-biurowych na parterze budynku) o pow. użytkowej 74,05 m², poddasza 26,33 m2 oraz piwnicy 5,90 m2, - budynek gospodarczy wraz z magazynem podręcznym oraz boksem na złom o pow. użytkowej ogółem 178,60 m² - budynek garażowy o pow. użytkowej 46,90 m2 - plac manewrowy, - ogrodzenie. Nieruchomość położona jest w Popielowie przy ul. Dworcowej 84, w powiecie opolskim, w województwie opolskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1B/00013112/4 i OP1B/00051330/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia: 1) na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce o nr 1408/105, 1409/105, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki, 2) na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych bądź właścicieli działki 1409/105, bezpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) umożliwiającej nieutrudniony dostęp do kanalizacji sanitarnej posadowionej na działce 1408/105, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy sieci, napraw, konserwacji oraz usuwania awarii. Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej nie może być niższa niż 180 000 PLN netto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium wynosi 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 31.05.2021 r. do godz. 08:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godz. 09:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308). Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-75-44, kom. 516 110 178, 77/889-82-90, kom. 601 513 367 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 2, w dniach od 06.05.2021 r. do 28.05.2021 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 8:00-13:00 ). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4962 Szczegółowe informacje o przedmiocie postępowania: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4963 Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania ofertowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4964 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4965 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 77 889 75 44 miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 729 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opolski gmina: Popielów miejscowość: Popielów ulica: Dworcowa

Podobne oferty w tej lokalizacji