Działka 2370,0m2, Poliksy
18 800 zł 7,93 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 370 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości. 1. ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 07.06.2021 r. o godz. 11:00 na sprzedaż w nieruchomości nierolnej, niezabudowanej położonej w obrębie Poliksy, gm. Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/8 o pow. 0,2370 ha. Cena wywoławcza – 18 800,00 zł Wadium – 1 880,00 zł Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu działka nr 44/8 położona w obrębie Poliksy nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń: STREFA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA: - strefa wierzchowinowa obejmująca obszar południowo – zachodniej części gminy pagórków morenowych ; KIERUNKI ROZWOJU ZABUDOWY: - tereny rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej; REKOMENDOWANE DO OCHRONY KONSERWATORSKIEJ: - strefa ochrony ekspozycji; - strefa ochrony układu ruralistycznego. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych dnia 19.05.2021 r. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Malborku ul. Wołyńska 19, tel. 55 272 – 23 – 82 wew. 18 Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim tel: 55 2pokaż telefon wew. 18
Numer oferty: 29984/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Poliksy