To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Pelplin

Działka na sprzedaż Pelplin,

26 m2
4 700 PLN 181 zł/m2
Opis
RPŚ.680.1.3.2020.KR Pelplin, 2021-03-04 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin I. Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Lp: 1. nr działki, powierzchnia, nr KW: 111/95 0,0026 GD1T/00053830/8 opis: Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Pelplin, w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działka niezabudowana i nieużytkowana. Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/109 oraz działkę 111/104. Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2.ZP/ZD) cena: cena wywoławcza: 4 700,00 zł do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT minimalne postąpienia: 47,00 zł wadium (10% ceny wywoławczej): 470,00 zł uwagi: Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego Lp: 2. nr działki, powierzchnia, nr KW: 111/97 0,0026 GD1T/00053830/8 opis: Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Pelplin, w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działka niezabudowana i nieużytkowana. Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/109 oraz działkę 111/104. Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2.ZP/ZD) cena: cena wywoławcza: 4 700,00 zł do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT minimalne postąpienia: 47,00 zł wadium (10% ceny wywoławczej): 470,00 zł uwagi: Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego Lp: 3. nr działki, powierzchnia, nr KW: 111/98 0,0026 GD1T/00053830/8 opis: Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Pelplin, w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działka niezabudowana i nieużytkowana. Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/109 oraz działkę 111/104. Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2.ZP/ZD) cena: cena wywoławcza: 4 700,00 zł do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT minimalne postąpienia: 47,00 zł wadium (10% ceny wywoławczej): 470,00 zł uwagi: Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego II. Warunki przetargu: 1. TERMIN PRZETARGU: 7 kwietnia 2021 roku, godz. 9.00 1) Termin pierwszego przetargu: 10.06.2020, godz. 9.00. 2) Termin drugiego przetargu: 06.10.2020, godz. 9.00. 3) Termin trzeciego przetargu: 18.11.2020,godz. 9.00. 2. Brak zobowiązań dla nieruchomości gruntowych objętych przetargiem. 3. W dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia Księgi Wieczystej nr GD1T/00053830/8 figurują trzy wpisy niedotyczące nieruchomości objętych przetargiem: 1) „wpis nr 1 - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ. NIEODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 111/57, NR 111/58, NR 111/59, NR 111/60 ORAZ NR 111/61 OBJĘTYCH KW NR GD1T/53831/5 - POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 111/65 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIEGĄ WIECZYSTĄ PASEM DROGOWYM OD DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR 111/48) DO DZIAŁEK NR 111/57, NR 111/58, NR 111/59, NR 111/60 ORAZ NR 111/61.” 2) „wpis nr 2 - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ. NIEODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 111/37, NR 111/38, NR 111/46 OBJĘTYCH KW NR GD1T/53832/2 - POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 111/65 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIEGĄ WIECZYSTĄ PASEM DROGOWYM OD DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR 111/48) DO DZIAŁEK NR 111/37, NR 111/38, NR 111/46.” 3) „wpis nr 3 - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ. NIEODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 111/62, NR 111/63 OBJĘTYCH KW NR GD1T/53846/3 - POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 111/65 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIEGĄ WIECZYSTĄ PASEM DROGOWYM OD DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR 111/48) DO DZIAŁEK NR 111/62, NR 111/63.” 4. Rodzaj zbycia: Sprzedaż prawa własności w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. 5. Licytacja nieruchomości objętych przetargiem odbędzie się w kolejności określonej w punkcie pierwszym ogłoszenia. 6. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2021r., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 - Dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Wpłacając wadium należy wskazać numer działki, do licytacji której oferent zamierza przystąpić. 7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, dowód wpłaty wadium który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 8. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. 9. O terminie zawarcia umowy notarialnej wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie, Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. 10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. 11. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie Pl. Grunwaldzki 4, pokój 29 lub pod nr tel.536-12-61 w.12. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 5 marca 2021r., do dnia 7 marca 2021r., na stronie internetowej www.bip.pelplin.pl, na stronie internetowej www.pelplin.pl oraz w portalu www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 536-12-61 w.12 burmistrz@pelplin.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
26 m<sup>2</sup>
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Tczewski gmina: Pelplin miejscowość: Pelplin

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 8900m2 działka Gręblin
działka Gręblin

UWAGA, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DZIERŻAWY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI DZIAŁKI. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU. LOKALIZACJA: Miejscowość Gręblin znajduje się przy drodze nr. 91 na trasie Tczew-Gniew. W okolicy pełne zaplec...

Działka na sprzedaż, Gręblin
Do schowka
Zwiń
499 000 zł
8900 m2 56 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1200m2 działka Ropuchy
działka Ropuchy

Przedstawiamy Państwu możliwość zakupu 5 działek w miejscowości Ropuchy. Jest to wieś kociewska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Pelplin Działki mają powierz...

Działka na sprzedaż, Ropuchy
Do schowka
Zwiń
132 000 zł
1200 m2 110 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 18683m2 działka Pelplin
działka Pelplin

Przedmiotem oferty jest sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,8683 m2, położonej przy w Pelplinie, powiat tczewski. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania...

Działka na sprzedaż, Pelplin
Do schowka
Zwiń
180 000 zł
18683 m2 10 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 25621m2 działka Pomyje
działka Pomyje

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 25 621 m2, zabudowana budynkami tartaku i budynkami towarzyszącymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 925,00 m2, położona w woj. pomorskim, powia...

Działka na sprzedaż, Pomyje
Do schowka
Zwiń
1 400 000 zł 1 250 000 zł
25621 m2 49 zł/m2