Działka 1011,0 m2, Pelplin
57,37 zł/m2 58 001 zł

Działka budowlana na sprzedaż Pelplin - 1011,0 m2

57,37 zł/m2 58 001

Szczegóły

Opis oferty

RPŚ.680.2.1.2021.AT Pelplin, dnia 04.03.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin Lp: 1. Oznaczenie działki, powierzchnia i położenie nieruchomości: 54/5 0,1011 ha Gręblin Gmina Pelplin Opis: Działka ma regularny, zbliżony do prostokąta kształt. Teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, grunt odłogowany. Ogrodzony wzdłuż północnej granicy z sąsiednią działką zabudowaną budynkiem restauracyjnym. Nad działką, wzdłuż jej wschodniej granicy, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe oraz droga wojewódzka nr 91. Dojazd: wewnętrzną drogą gruntową (54/3) poprzez drogę gminną (208/2); Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: możliwość podłączenia sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Pelplinie Uchwałą Nr XII/77/15 z dnia 21 września 2015r. teren przeznaczony do zbycia oznaczony jest symbolem 12.M/U – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługową. KW nr: GD1T/000pokaż telefon TERMIN PRZETARGU: 09.04.2021 r. godz. 9.00 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie, Sala Ślubów, I piętro cena wywoławcza: 58.001,00 zł do ceny wylicytowanej dolicza się podatek VAT minimalne postąpienie: 590,00 zł wadium: 6000,00 zł (przy wpłacie wadium należy wskazać nr działki) Lp: 2. Oznaczenie działki, powierzchnia i położenie nieruchomości: 54/6 0,1010 ha Gręblin Gmina Pelplin Opis: Działka ma regularny, zbliżony do prostokąta kształt. Teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, grunt odłogowany. Działka nie jest ogrodzona. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe oraz droga wojewódzka nr 91. Nad działką, wzdłuż jej wschodniej granicy, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, we wschodniej części działki znajduje się betonowy słup przesyłowy. Dojazd: wewnętrzną drogą gruntową (54/3) poprzez drogę gminną (208/2); Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: możliwość podłączenia sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Pelplinie Uchwałą Nr XII/77/15 z dnia 21 września 2015r. teren przeznaczony do zbycia oznaczony jest symbolem 12.M/U – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługową. KW nr: GD1T/000pokaż telefon TERMIN PRZETARGU: 09.04.2021 r. godz. 9.00 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie, Sala Ślubów, I piętro cena wywoławcza: 52.150,00 zł do ceny wylicytowanej dolicza się podatek VAT minimalne postąpienie: 530,00 zł wadium: 5.300,00 zł (przy wpłacie wadium należy wskazać nr działki) Lp: 3. Oznaczenie działki, powierzchnia i położenie nieruchomości: 54/7 0,1010 ha Gręblin Gmina Pelplin Opis: Działka ma regularny, zbliżony do prostokąta kształt. Teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, grunt odłogowany. Ogrodzony wzdłuż południowej granicy z sąsiednią działką zabudowaną budynkiem szkoły publicznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe oraz droga wojewódzka nr 91. Nad działką, wzdłuż wschodniej granicy, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Dojazd: wewnętrzną drogą gruntową (54/3) poprzez drogę gminną (208/2); Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: możliwość podłączenia sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Pelplinie Uchwałą Nr XII/77/15 z dnia 21 września 2015r. teren przeznaczony do zbycia oznaczony jest symbolem 12.M/U – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługową. KW nr: GD1T/000pokaż telefon TERMIN PRZETARGU: 09.04.2021 r. godz. 9.00 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie, Sala Ślubów, I piętro cena wywoławcza: 57.944,00 zł do ceny wylicytowanej dolicza się podatek VAT minimalne postąpienie: 580,00 zł wadium: 5.800,00 zł (przy wpłacie wadium należy wskazać nr działki 1. Brak zobowiązań dla nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem geodezyjnym: 54/5, 54/6, 54/7. 2. W dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia Księgi Wieczystej nr GD1T/000pokaż telefon figuruje wpis niedotyczący nieruchomości objętych przetargiem: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE. ODPŁATNA I NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU OBCIĄZAJĄCA PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI-DZIAŁKI NR 86/4 OBSZARU 0,2536HA POLEGAJĄCA NA PRAWIE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE POSADOWIENIA NA NIEJ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W POSTACI KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4KV ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO O PRZEBIEGU LINII ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM STANOWIĄCYM INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NR REP A 979/2013 Z DN. 27.02.2013R. KANC. NOT.JOLANTY CEJROWSKIEJ W TCZEWIE ZNOSZENIA POSADOWIONYCH NA NIERUCHOMOŚCI URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA, A NASTĘPNIE PO ICH POSADOWIENIU NA PRAWIE DO KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONYWANIA KONSERWACJI, REMONTÓW, MODERNIZACJI, USUWANIA AWARII ORAZ PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WRAZ Z PRAWEM WEJŚCIA I WJAZDU NA TEREN WYŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI ODPOWIEDNIM SPRZĘTEM PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ORAZ WSZELKIE PODMIOTY I OSOBY, KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE SIĘ POSŁUGUJE W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. 3. Rodzaj zbycia: Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 4. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 00pokaż telefon - Dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, dowód wpłaty wadium który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 6. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. 7. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. 8. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. 9. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. 11. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. 12. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r . poz. 1990 ze zm.). 13. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie Pl. Grunwaldzki 4, pokój 29 lub pod nr tel. 58 5pokaż telefon w.12. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 08 marca 2021 r., do dnia 09 kwietnia 2021 r., na stronie internetowej www.bip.pelplin.pl oraz na stronie internetowej www.pelplin.pl Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 536-12-61 w.12
Numer oferty: 29222/3186/OGS

Średnie ceny w tej lokalizacji

58 001
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Pelplin

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)