To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Ostróda

Działka na sprzedaż Ostróda,

338 m2
35 100 PLN 104 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości Pani Jolanty Klich (Sygn. Akt V GUp „of“ 38/18) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki niżej wymienionych nieruchomości należących do upadłej : - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 14/30 o powierzchni 338 m. kw. położonej w Ostródzie oszacowanej na wartość 35.100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych). - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 14/52 o powierzchni 426 m. kw położona w Ostródzie oszacowana na wartość 44300,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysięcy trzysta złotych). Działki stanowią teren dróg wewnętrznych, dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta Nr. EL1O/00004752/7 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów. Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartości oszacowania poszczególnych nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta przetargowa Sygn. Akt V GUp „of“ 38/18)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 9.10.2019 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 26 1090 2590 0000 0001 3703 9868. Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 11.10.2019 o godzinie 14:30 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru. Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16. Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel: 502 542 609 paciorkowski.antoni@interia.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
338 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Ostródzki gmina: Ostróda miejscowość: Ostróda

Podobne oferty w tej lokalizacji