To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Opole, Półwieś

Działka na sprzedaż Opole, Półwieś,

31293 m2
4 868 000 PLN 156 zł/m2
Opis
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Półwieś, gm. Opole, woj. opolskie, w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o. W skład nieruchomości wchodzi grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako: - dz. nr 12/24 z a.m. 62 obręb Półwieś, o pow. 3,1293 ha, w tym użytków i klas: RIVa-1,5695 ha, RIVb-0,9852 ha, RV-0,5746 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1N/00076909/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Opolu – wpisy w dz. I-Sp i III KW NIE DOTYCZĄ sprzedawanej działki. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 415) ww. działki położone są na terenie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu (uchwała nr LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 313 z 2 lutego 2018r.) działka nr 12/24 położona jest na obszarach oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami 2P/U oraz 3P/U – tereny obiektów produkcyjnych , składów i magazynów oraz usług. Zgodnie z informacją uzyskaną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z inwentaryzacją przyrodniczą Miasta Opola na niewielkim fragmencie działki występuje siedlisko chronionego gatunku przepiórki (zwyczajnej) Coturnix coturnix. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.868.000,00 zł. (w tym należny podatek VAT) (słownie złotych cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 49.000,00 zł (słownie złotych czterdzieści dziewięć tysięcy) • Wadium wynosi: 487.000,00 zł (słownie złotych czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) Przetarg odbędzie się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1-go Maja 6, w dniu 21.01.2021 r., o godzinie 12.00 lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie o przetargu na sprzedaż z dnia 29-12-2020r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.299.2020.GW.23). Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935. e-mail grzegorz.witek@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 935 grzegorz.witek@kowr.gov.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
31 293 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opole gmina: Opole miejscowość: Opole dzielnica: Półwieś

Podobne oferty w tej lokalizacji