Działka 3838,0m2, Nowy Sącz, Elektrodowa
620 000 zł 161,54 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 838 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/000pokaż telefon, położonej w Nowym Sączu przy ul. Elektrodowej ― działki gruntu o numerze ewidencyjnym 327/16 o powierzchni 0,3838 ha w obrębie 113. Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 620 000,00 zł. brutto (słownie złotych: sześćset dwadzieścia tysięcy 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 15 - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 120 000,00 zł. (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 14pokaż telefon, najpóźniej w dniu 17 listopada 2021 roku na konto Urzędu Miasta. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18)pokaż telefon lub (18)pokaż telefon. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Sącz tel: (18)pokaż telefon
Numer oferty: 31045/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Sącz, Elektrodowa

Podobne nieruchomości