To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Namysłów

Działka na sprzedaż Namysłów, Domaszowice

20277 m2
2 027 700 PLN 100 zł/m2
Opis
Największym atutem działki jest lokalizacja - m. Domaszowice, położona na trasie Wrocław-Kluczbork przy DK 42, która jest główną drogą łączącą miasta takie jak Wrocław, Oleśnica Opole, Brzeg, Kluczbork, Kępno. Codziennie przejeżdża nią tysiące samochodów. Działka inwestycyjna 20 277m2, w sąsiedztwie której znajduje się osiedle bloków, domy jednorodzinne oraz nowopowstały market Biedronka. Do miasta powiatowego Namysłów to jedynie 14 km. Istnieje możliwość podziału działki na mniejsze powierzchnie - po indywidualnych ustaleniach z właścicielem. W pobliżu przedmiotowej działki znajdują się następujące media: sieć wodno-kanalizacyjna sieć energetyczna. Działka przyjmuje kształt zbliżony do prostokąta. Jej płaskie ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego. Dogodny i komfortowy dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Teren stanowi otwartą przestrzeń, nie posiada ogrodzenia. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Domaszowice zgodnie z Uchwałą nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013r. przeznaczenie dla tego terenu oznaczone jest symbolem 8P - tereny wielofunkcyjnej działalności gospodarczej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 1a) zakłady produkcji, zakłady usługowo - produkcyjne, zakłady przetwórstwa i przechowalnictwa - spożywczego, budownictwa, 1b) składy, magazyny i usługi, w tym zakłady usług technicznych i punkty selektywnej zbiórki odpadów, 1c) zakłady usług technicznych, motoryzacyjne, bazy komunalne i transportowe, 2) dopuszczalne - urządzenia obsługi produkcji rolnej; stacje paliw i urządzenia obsługi komunikacji; maszty i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej; 3) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące w tym obiekty i pomieszczenia administracyjne, higieniczno - sanitarne i socjalne, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia ochrony środowiska. 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) istniejącą zabudowę adaptuje się z możliwością dokonywania remontów, przebudowy i rozbudowy ; 2) wyklucza się lokalizacje zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii oraz działalności która zagraża zanieczyszczeniem wód podziemnych lub może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny; 3) dopuszczalny podział nieruchomości i wydzielenie terenu dla istniejącej lub planowanej inwestycji pod warunkiem zachowania szerokości frontu działki w § 22 ust. 5 pkt. 2 i zapewnienia bezkolizyjnego wjazdu na drogę publiczną; 4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 75%; 5) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2-1,6; 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 15%; 7) teren możliwy do realizacji inwestycji po wybudowaniu obwodnicy drogowej wsi 3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego: 1) wysokość zabudowy produkcyjnej, magazynowej oraz obiektów nie kubaturowych - do 11,0 m do kalenicy, z wyjątkiem kominów; obiektów towarzyszących jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddasza użytkowego na pomieszczenia biurowe lub mieszkanie dla prowadzącego działalność; 2) dachy budynków - dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych pod kątem 25 - 40º; dopuszczalne płaskie; 4. Obsługa komunikacyjna : 1) teren 8P drogą 6KDD i 1KDZ; wyklucza się bezpośredni zjazd na drogę 1KDG; 5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz ładu przestrzennego : 1) na terenie dopuszcza się lokalizacje stacji paliw z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; powierzchnie w tym utwardzone ( parkingowe) i obiektów związanych z działalnością transportowo - usługową z dopuszczeniem obiektów składowo - magazynowych; 2) teren 2KS położony jest w obszarze chronionego krajobrazu; realizacja przedsięwzięć wymaga zachowania ustaleń planu w zakresie ochrony środowiska, określone w rozdz. 5; 3) powierzchnie parkingowe oraz inne powierzchnie przeznaczone do postoju samochodów na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do wód lub do ziemi, należy wyposażyć w urządzenia przechwytujące oczyszczające (separatory) i zabezpieczające przed przedostaniem się substancji zagrażających środowisku naturalnemu wód i ziemi; 4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wielkość powierzchni utwardzonej i zabudowanej w stosunku do powierzchni terenu, nie więcej niż 80% , b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2- 08, c) powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 15% , 5) gabaryty zabudowy: a) wysokość zabudowy magazynowej i usługowej nie może być wyższa niż 11 m, b) zaplecza techniczno - magazynowego i biurowo - socjalnego do 2-ch kondygnacji nadziemnych; 6. Obsługa komunikacyjna jak w stanie istniejącym ; przebudowa istniejącego zjazdu na drogę 1KDG wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi; 7. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 15%. W pobliżu znajduje się także przystanek PKS oraz dworzec PKP. Ponadto w miejscowości znajdują się placówki państwowe oraz ośrodek zdrowia. W pobliżu znajdują się także lasy mieszane, które stanowią świetne miejsce dla osób lubiących grzybobranie. Odległość do powiatowego miasta Namysłów to ok. 14 km. Mimo tej odległości dojazd środkami komunikacji miejskiej bądź prywatnym transportem jest bezproblemowy i dogodny. Kupujący u Nas otrzymują:: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie , uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3865 OSOBA PROWADZĄCA Magdalena Wrzesińska tel. (+48) 667 06 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.wrzesinska@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
20 277 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: namysłowski miejscowość: Namysłów ulica: Domaszowice

Podobne oferty w tej lokalizacji