Działka 8770,0m2, Nadma
2 990 000 zł 340,94 zł/m2

POWIERZCHNIA

8 770 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

INWESTYCYJNA... 8700M2...BLISKO MAREK BEZPOŚREDNIO PRZY GŁÓWNEJ TRASIE... Działka INWESTYCYJNA w Nadmie , 8 700 m blisko Marek. Kształt: prostokąt; długość: 145m; szerokość: 60m; Bok 60m od trasy. Media : gaz ,prąd ,woda. Teren objęty planem zagospodarowania miejskiego oznaczony symbolem 1U, 2U, dojazd drogą asfaltową, nieogrodzona ,bezpośrednio przy głównej trasie kierunek Radzymin. Blisko obwodnicy Warszawa-Białystok. Możliwość dokupienia ogrodzonej działki sąsiedniej 4100m2 . Według planu są to : - tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U, 2U; -tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U Dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające budynki gospodarcze i garaże, wiaty, altany, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne; 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegającej na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowani istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu b) budynki należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych granic działki z tolerancją do 50, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki, d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki, e) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit. f 12 m, f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży, wiat, altan 6 m, g) dachy budynków należy projektować, jako płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 450, h) pokrycie dachów dachówką ceramiczną,blachodachówką,blachą lub pokryciem bitumicznym w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych,czarnych, grafitowych z zakazem stosowania kolorów jaskrawych; POLECAM. ZNAJDŹ NAS WPISUJĄC W PRZEGLĄDARKĘ GOOGLE - ATODOM STRONA GŁÓWNA Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 6635

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nadma

Podobne nieruchomości