To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Myszków

Działka na sprzedaż Myszków, Żelisławicka

3603 m2
13 019 PLN 4 zł/m2
Opis
II Licytacja komornicza, Myszków, ul. Żelisławicka (dz.1334) Opis BEST S.A. działając w imieniu BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Gdyni (Fundusz), wierzyciela hipotecznego przedmiotowej nieruchomości INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI: ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI KOMORNICZEJ Termin II licytacji został wyznaczony na 10.06.2021 r. godz13:50 w Sądzie Rejonowym w Myszkowie (ul. Kwiatkowskiego 2) sala nr 9. Prowadzący sprawę to: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński, sprawa prowadzona jest pod sygn. akt Km 280/19. Telefon kontaktowy do komornika 34 313 24 80. Szacowana nieruchomość składa się z n/w składników majątkowych, z których każda będzie licytowana oddzielnie Działki : ▪ działka gruntu nr ew. 1255 o pow. 3338 m2 ▪ działka gruntu nr ew. 1256 o pow. 3104 m2 ▪ działka gruntu nr ew. 1334 o pow. 3603 m2 ▪ działka gruntu nr ew. 1335 o pow. 3125 m2 Niniejsze ogłoszenie dotyczy licytacji działki nr 1334 Województwo: Śląskie Powiat: myszkowski Gmina: Myszków Miejscowość: Myszków Obręb ewidencyjny: 240901_1 Numer działki: 1334 Działka gruntu nr ew. 1334 o powierzchni 3 603 m2, położona w strefie peryferyjnej miasta Myszków, zlokalizowana przy ulicy Żelisławickiej (bezpośredni dojazd i dostęp). usytuowana w terenie oznaczonym symbolem planu: - „ZL” – tereny leśne, tereny nieleśne przeznaczone do zalesienia, - „1 - R” – tereny upraw polowych i szklarniowych, specjalistyczne gospodarstwa o standardach ekologicznych (funkcja podstawowa), zabudowa zagrodowa (funkcja uzupełniająca). Przeznaczenie w/w działki gruntu zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa II edycja - uchwała nr XXXV/298/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2013 roku. Przedmiotowa działka gruntu nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się w terenie chronionym. Kształt wydłużonego prostokąta o wym. ok. 4,0m x 901,0m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny o podobnym przeznaczeniu. Działka położona w odległości ok. 720,0 m od skrzyżowania Góra Będuska – Pińczyce. Działka położona ok. 1,0 km od wsi Będusz ok. 300 – 400 m od zabudowań osady Labry i ok. 3,0 – 35 km od miasta Myszków. Położona w otoczeniu lasów chłopskich oraz pól uprawnych w większości aktualnie odłogowanych. Porośnięta w ok. 750 5 drzewostanem głównie olcha, brzoza o nie wykształconej grubiźnie pnia. W 10,0 % istnieje drzewostan o charakterze gospodarczym np. sosna, brzoza, olcha. Wartość nieruchomości: 19 528,00 zł Cena wywołania II licytacji 13018,67 zł Wadium 1 952,80 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 753/19 oraz numeru działki do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wierzycielem w formie SMS-owej, e-mailowej lub telefonicznej. Informacji udzielamy od pon. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00 . W weekend istnieje możliwość pozostawienia kontaktu w powyższej formie.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 603 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: myszkowski gmina: Myszków miejscowość: Myszków ulica: Żelisławicka

Podobne oferty w tej lokalizacji