To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Mienice

Działka na sprzedaż Mienice,

895 m2
55 000 PLN 61 zł/m2
Opis
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Mienice § 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 335, o pow. 0,0895 ha, obręb Mienice. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00017693/6. § 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu położona jest w peryferyjnej części miejscowości, w odległości około 350 m od zabudowań położonych w centralnej części wsi Mienice. Sąsiedztwo działki stanowią tereny użytkowane rolniczo i nieużytki. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej prowadzącej z Piotrkowiczek do Mienic oraz drogą gruntową częściowo utwardzoną. Teren działki jest położony niżej względem przylegającej drogi. Działka nie jest uzbrojona. Sieć wodociągowa ułożona jest w odległości około 20 m w drodze asfaltowej. Pozostałe sieci uzbrojenia terenu znajdują się w dalszej odległości od działki. § 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą i oznaczony na rysunku planu symbolem MN/9. Działka leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych. 2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, zostały określone w obowiązującym dla obrębu wsi Mienice miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/XXXIX/344/14 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 23 września 2014r., poz. 3931). § 4. Cena nieruchomości: 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). § 5. Wadium: 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) § 6. Termin wniesienia wadium: 14.04.2020r. § 7. Termin i miejsce przetargu: 20.04.2020r., godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 28/2020 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 9 marca 2020r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
895 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Trzebnicki gmina: Wisznia Mała miejscowość: Mienice

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1000m2 działka Bieniewiec, ul. Zielony Gaj
działka Bieniewiec, ul. Zielony Gaj

Na sprzedaż działka o powierzchni 1000m2 oznaczona symbolem 1MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Numerem 2 w galerii oznaczona identyczna działka również na sprze...

Działka na sprzedaż, Bieniewiec
90 000 zł
1000 m2 90 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1680m2 działka Łany, Wschodnia Obwodnica Wrocławia
działka Łany, Wschodnia Obwodnica Wrocławia

Teren przy wschodniej obwodnicy Wrocławia WOW - ŁANY - z aktualnym planem MPZP - pod obiekty PRODUKCYJNE, SKŁADY, MAGAZYNY, USŁUGI, WARSZTATY SAMOCHODOWE ITP, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej do 30...

Działka na sprzedaż, Łany
530 000 zł
1680 m2 315 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 513m2 działka Warszawa, Żoliborz, Ficowskiego 7
działka Warszawa, Żoliborz, Ficowskiego 7

Działka budowlana położona na Żoliborzu przy ulicy Ficowskiego 7 , nr dz. 16 obręb 7-03-02, objęta Planem Zagospodarowania , przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną (zespół domów jednorodzinnych) oraz...

Działka na sprzedaż, Warszawa
2 000 000 zł
513 m2 3 899 zł/m2
PREMIUM REAL ESTATE działka na sprzedaż 1711m2 działka Komorów, Stary Komorów
działka Komorów, Stary Komorów

Sprzedam piękną , kameralną działkę położoną w klimatycznej, starej części Komorowa, gmina Michałowice o pow. 1711 m². Na obrzeżach posesji rosną wysokie tuje, które tworzą zamkniętą enklawę, tym sam...

Działka na sprzedaż, Komorów
1 990 000 zł 1 700 000 zł
1711 m2 994 zł/m2